مبارزه همسر من با بیماری سرطان سینه The Battle We Didn’t Choose: Capturing My Wife’s Fight With Breast Cancer

در سپتامیر سال 2007 من با جنیفر  ازدواج  کردم
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 1 copy
من در همان ابتدا عاشق چشمان قهوه ای رنگ او شده بودم و در نهایت عشق او را دوست داشتم
در شروع زندگی احساس می کردم من خوشبخت  ترین مرد جهان هستم
او زن رویاهای من بود
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 2 copy
5  ماه بعد جینفر  مبتلا به سرطان سینه شد
ما در ابتدا با هم عهد کرده بودم که هیچ چیز نباید بین ما جدایی افکند و  عشق  ما را به تباهی بکشاند
زمانی که  درمان جنیفر  شروع شد  من گفتم عزیزم هیچ چیز نمی تواند در عشق بین ما خللی وارد کند حتی سرطان
زمانی که دردهای جینفر شروع شد او به من می گفت عزیزم فقط  به من نگاه کن تا دردهایم کمتر شود


The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 3 copy


بعد از مدتی عوارض سرطان در همسرم اغاز شد
موهایش ریخت و با واکر راه می رفت
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 4 copy


The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 5 copy
Throughout our battle we were fortunate to have a strong support group but we still struggled to get people to understand our day-to-day life and the difficulties we faced.
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 6 copy
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 7 copy


جنیفر چهار سال با سرطان جنگید و تحت درمان های پزشکی بود  او در سال اخر  دیگر قادر به حرکت بدون استفاده از واکر نبود
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 9 copy
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 11 copy
صورت و چهره او تغییر کرد
اما من هنوز او را دوست داشتم  عاشقش بودم
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 8 copy
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle1 10 copy
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 1 copy
او چهره زیبایش را از دست داده بود
اما من عاشقش بودم و او را در مبارزه با بیماری  سرطان پستان تشویق می کردم
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 3 copy
درد ها ی او هر روز بیشتر می شد
تا انکه
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 2 copy
روز خدا حافظی فرا رسید
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 4 copy
عشق من  جنیفر بعد از مبارزه ای طولانی با سرطان به ارامش رسید و به ابدیت پیوست
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 5 copy
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 6 copy
The Battle We Didnt Choose: Capturing My Wifes Fight With Breast Cancer wifebattle2 7 copy
جای او دراین  دنیا  خالی است
اما عشق او در قلب من  جاودانی است
wifebattle2-9 کپی
The Battle We Didn’t Choose: Capturing My Wife’s Fight With Breast Cancer

هیچ نظری موجود نیست: