روانگردان جدید صنعتی هورس اسید Horus Acid قویتر از ال اس دی LSD است

Horus Acid هورس اسید  قویتر ازروانگردان  ال اس دی
از سال 2013  نوعی ماده روانگردان توهم زا در کشور انگلستان فروخته می شود به نام اسید هورس
اسید هورس به شکل برگه های مشابه با تمبر  است و دارای اثراتی مشابه با روانگردان ال اس دی ولی کمی قویتر از ان است

http://www.supplierlist.com/product_photo/d_images/20138/blotters_201382701446_LSZ_blotter.jpg
ماده اصلی روی این برگه ها یک انالوگ ال اس دی به نام لایزجیک اسید 2 .4 دی متیل ازتیدید است که دارای اثراتی مشابه ولی قویتر از روانگردان ال اس دی است

Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide

نام این ماده روانگردان از روی نام یکی از خدایان مصر به نام هورس گرفته شده است که نماد ان یک چشم است


http://uploadkon.ir/private/1307542528.jpg
چشم هورس نشان محافظت، قدرت پادشاهی و سلامت در مصر باستان می‌باشد.
opium.site: روانگردان صنعتی Lysergic acid 2,4 ...

هیچ نظری موجود نیست: