چرا دولت ایران از ریتالین می ترسد اما مخدر گل ازاد است (زنده باد ریتالین مرگ بر ماری جوانا گل )

 چرا دولت ایران  از رواج مصرف ریتالین در بین  طبقه دانشجو می ترسد  
امروز نامه بسیار جالبی از اقایی دریافت کردم که من ایشان را با نام مستعار اقای نوتروپیک  معرفی می کنیم
ایشان در این  نامه در دفاع از مصرف ریتالین در بین دانشجویان مطالب بسیار جالبی نوشته بودند و متذکر شدند دولت و رسانه ها در ایران چند روز قبل با پخش فیلمی درباره ریتالین و دادن اطلاعات غلط با سیاست خاصی می خواهند جلوی رواج مصرف ریتالین را در بین دانشجویان گرفته تا انها با  مصرف ریتالین دچار تغییرات مغزی و درک بیشتری و افزایش استدالال نشوند زیرا این کار به نفع رژیم جمهوری اسلامی نیست و این رژیم از افراد دانا و فرهیخته می ترسد ؟
اقای نوتروپیک با ذکر این مسله که استفاده از ریتالین با دوزهای بالا در اطفال برای  افزایش تمرکز فکر و درمان بیش فعالی در ایران اشکالی ندارد  اما مصرف همان ریتالین در بین اقشار دانشجو با دوز یک سوم ان تقبیح می شود و اعتیاد محسوب می شود  ؟
اقای نوتروپیک اعتقاد دارند که دولت وقت و هزینه های خود  را در رسانه ها  برای مبارزه با داروی ریتالین  هزینه کرده تا دانشجویان از ریتالین دوری کنند  زیرا مصرف ان بین اقشار دانشجو انها  را تبدیل به افرادی فرهیخته می کند و با باز شدن  افکارشان و افزایش حافظه انها  از لحاظ سیاسی  تهدیدی برای دولت  ایران هستند
ایشان با ذکر این مسله که چرا همین دولتی که فیلم مستند بر علیه ریتالین می سازد چرا هیچ چیزی در باره مخدر گل نمی گوید مخدری که رایجتر از ریتالین است و اگر ریتالین قدرت اعتیاد اوری دارد ولی باعث افزایش توان  و حافظه در مغز می شود مخدر ماری جوانا گل حافظه را از بین می برد و جوانان را معتاد به شیشه و خنگ می کند  
ایشان ذکر می کنند
دولت با افزایش حافظه در بین جوانان و تبدیل شدن انها به افراد باهوش مخالف است برای همین ضد ریتالین است اما  همین دولت با رواج ماری جوانا گل در بین نوجوانان از انها  افرادی خنگ و بی حافظه و گوسفند(دولت گوسفند پرور)  می سازد
نویسنده
کل نامه ایشان به  علت  نوشتن  بعضی مسائل سیاسی درج نمی شود و ما فقط به ذکر کلیات ان اکتفا کردیم و هیچ اظهار نظر خاص و موضع گیری مشخصی نمی کنیم
نویسنده
این همه ما توی این مملکت مشکل و مسائل داریم حالا یکی داره از ریتالین دفاع می کنه ؟؟
یکی نیست بگه بشر  توی این کشور از حقوق خودت دفاع کن نه ریتالین ؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: