فروش قرص ترک اعتیاد بوپرنورفین در مرکز ترک اعتیاد هشترود به قیمت 2500 تومان

تلفن های مردمی

از شهرستان هشترود در آذربایجان شرقی  هستم  معتاد به تریاک بودم و  نزدیک به یک سال است ترک کردم و از قرص های زیر زبانی بوپرنورفین استفاده می کنم


تنها مرکز درمان و ترک اعتیاد هشترود این  قرص ها را تا قبل از عید دانه ای 2800 تومان به ما می فروخت  و بعد از عید قیمت انرا به 2500 تومان کاهش داد
در این مرکز هر روز صبح صف طویلی  از خریداران بوپرنورفین تشکیل می شود و به هر مقدار هر کسی که بخواهد می تواند قرص بوپرنورفین را  به قیمت 2500 خریداری کند
پزشک این مرکز قرص ها را از درون یک ظرف شیشه ای به مشتریان می دهد  من تا مدتی پیش با روزنه یک دوم قرص خوب بودم و علائمی نداشته ام  اما بعد مدت چند ماه  ناگهان دچار علائم ترک شدم و مجبور شدم میزان قرص های زیر زبانی را به دو عدد در روز افزایش بدهم 
سوال من این است چرا ناگهان بعد از 6 ماه من دچار علائم ترک شدم
قیمت قرص های بوپرنورفین  در مراکز ترک اعتیاد چقدر است
من کشاورز هستم و بودجه خرید روزانه 5000 تومان قرص را ندارم ایا جایی هست که من بتوانم این قرص را ارزانتر خریداری کنم  و قیمت یک قرص بوپرنورفین دولتی در مراکز ترک اعتیاد  چقدر است
لطفا
مسئولین پاسخ بدهند

هیچ نظری موجود نیست: