خطر استفاده از قطره بینی فنیل افرین و توهمات مشابه با مخدر شیشه (متامفتامین ) Hallucination While Using Phenylephrine

وقتی قطره فنیل افرین 5 سال زندگی شما را به باد می دهد 


 انچه می گویم خاطره ای از یک مریض است خاطره ای درد اور که نشان از عدم اگاهی ما پزشکان دارد عدم اگاهی که منجر به از بین بردن 5 سال زندگی یک بیمار شد ؟
بیمار مهندس میان سالی است که معتاد به مصرف تریاک بوده است و از حدود هفت سال قبل مبادرت به ترک تریاک با متاودن می کند
5 سال قبل بیمار دچار حالت توهم می شود و در بیمارستان بستری می شود
در ازمایش ادرار بیمار جواب اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) مثبت گزارش می شود و با توجه به اینکه بیمار منکر مصرف مخدر شیشه می شود با احتمال الوده بودن شیشه های حاوی شربت متادون به متامفتامین بیمار تحت درمان قرار می گیرد
متاسفانه توهمات بیمار حتی در بیمارستان و تحت کنترل کاهش نمی یابد و چون دیگر مصرف مخدر شیشه منتفی است بیمار تحت درمان با داروی های سایکوتیک با تشخیص اسکیروفرنی قرار می گیرد
بیمار در 5 سال گذشته تخت درمان با 8 نوع داروی محتلف انتی سایکوتیک قرار می گیرد و روزانه نزدیک به بیش از 20 نوع قرص ضد جنون مصرف می کرده است
از سه ماه قبل میزان توهمات بیمار به شدت کاهش یافته و پزشک هم مقدار دارو های ضد اسکیزوفرنی را کاهش می دهد
یک ماه پیش بیمار به من مراجعه می کند و پس از گرفتن یک شرح حال کامل من متوجه می شوم از حدود سال ها است  به علت داشتن پولیپ بینی و احتقان یک طرفه بینی از قطره فنیل افرین سه بار در روز استفاده می کرده است
بیمار از حدود سه ماه قبل به جای روزی سه بار فقط شب ها از قطره بینی فنیل افرین استفاه کرده و از همان زمان میزان توهمات بیمار به شدت کاهش یافته بود و فقط شب ها دچار توهم می شده است
بیمار با تشخیص توهمات ناشی از قطره فنیل افرین تحت درمان قرار گرفت و قطره بینی بیمار قطع شد بعد از سه روز بیمار فاقد هر گونه توهم بود و دیگر دچار توهم نشد
بحث
 قطره فنیل افرین
متاسفانه در ایران به دلیل رواج اعتیاد به مخدر شیشه اکثر پزشکان شرح حال کاملی از بیماران نمی گیرند برای پزشکان هر معتادی که با توهم مراجعه کند شیشه مصرف کرده است
قطره فنیل افرین از مخاط بینی به سرعت جذب شده و در گروهی خاص از انسان ها می تواند اثراتی مشابه و توهم زا با مصرف متامفتامین (مخدر شیشه ) بدهد
ازمایش اعتیاد و قطره فنیل افرین
مصرف قطره فنیل افرین می تواند منجر به مثبت شدن کاذب تست متامفتامین بشود

 فنیل افرین چیست
فنیل افرین یکی از رایج ترین ضد احتقان‌های بینی است و در بسیاری از فرآورده‌های موضعی برای برطرف کردن نشانه‌های آلرژی و سرماخوردگی وجود دارد و جزء برخی از قرصهای ضد سرماخوردگی است. این دارو با منقبض کردن رگهای خونی داخل چشم می‌تواند التهاب ملتحمه را کاهش دهد. فنیل افرین برای گشادکردن مردمک در حین معاینات و جراحی چشم و نیز درمان افت شدید فشارخون بکار می‌رود.

نویسنده
توهم با قطره بینی فنیل افرین از عوارض نادر و جالب ان است که قبلا هم گزارش شده است لینک زیر
hallucination & lemsip with phenylephrine - MedsFacts.com

هیچ نظری موجود نیست: