شرکت توتون و تنباکوی ژاپن Japan Tobacco سازنده کانابیس صنعتی جی‌تی‌ایی ۷-۳۱ (شاهدانه مصنوعی ) JTE 7-31

ارم شرکت تنباکوی ژاپن Japan Tobaccoاگر سیگاری با این مارک دیده اید حتما بخرید ؟؟
شرکت توتون و تنباکوی ژاپن سازنده کانابیس صنعتی (شاهدانه مصنوعی ) JTE 7-31
دنیای اینده دنیای کانابیس های صنعتی است هر روز هزاران فرم از شاهدانه مصنوعی در جهان تولید و روانه بازار می شود
حتی گاهی این تفکر در من ایجاد می شود که به دلیل قانونی بودن کانابیس های صنعتی چه بسا بسیاری از شرکت های تولید کننده سیگار اقدام به استفاده از کانابیس های صنعتی در ساخت  سیگار های صادراتی خود بزنند زیرا با این عمل میزان فروش سیگارت انها بی نهایت افزایش می یابد


شاهدانه مصنوعی  جت هفت خط تیره سی یک  شاهدانه مصنوعی تولید شده توسط کارخانه توتون و تنباکوی ژاپن است
یکی از سیگارهای شرکت تنباکوی ژاپن ؟؟

جی‌تی‌ایی ۷-۳۱
یک اگونیست گیرنده های کانابینوئید نوع دو CB2 به مقدار زیاد است اما روی گیرند های کانابینوئید نوع یک CB1 هم اثر دارد
نویسنده
به نظر من دولت ایران باید سیگار های که از ژاپن به ایران وارد می شود را از نظر وجود ماده مخدر ماری جوانا مصنوعی بررسی و ازمایش کند اما کو گوش شنوا ؟


جی‌تی‌ایی ۷-۳۱ (به انگلیسی: JTE 7-31) با فرمول شیمیایی C۲۲H۲۸N۲O۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۹۳۶۳۴۰۲ است. که جرم مولی آن ۳۶۸٫۴۶۹ g/mol می‌باشد.
نویسنده
 (دیگه هر ننه قمری برای خودش کانابیس صنعتی می سازد حتما فردا بچه های دروازه غار هم مدعی ساخت ماری جوانا مصنوعی می شوند )
JTE 7-31 is a selective cannabinoid receptor agonist invented by Japan Tobacco.[1][2] It is a reasonably highly selective CB2 agonist, but still retains appreciable affinity at CB1, with a Ki of 0.088nM at CB2 vs 11nM at CB1
What are cannabinoids and synthetic cannabinoids ...
opium.site: انچه باید در مورد کانابیس های صنعتی بدانیم (سه ...
opium.site: طرز ساخت ماده مخدراسپایس (ماری جوانای صنعتی ) ...
opium.site: کانابیس صنعتی (شاهدانه مصنوعی )
opium.site: کانابیس صنعتی جدید HU-320 دارای اثرات ...
opium.site: منهم یواش یواش دارم عاشق گیاه شاهدانه و کانابیدیول ...
opium.site: ماری جوانای اسلامی درمان کننده بیماری های ...
opium.site: کانابیس صنعتی جدید HU-331 (اچ‌یو-۳۳۱) دارویی ...
opium.site: آناندامید Anandamide (آنانداماید ) anandamide و ...
opium.site: مخدر گل ملقب به بزرگترین خلاف پایتخت برای ...
opium.site: شناخت گروه های کانابیس های صنعتی ...
opium.site: حشیش و ماریجوانا باعث بیماری روانی ...
opium.site: ماری جوانا می تواند برای درمان دیابت استفاده شود؟
opium.site: تاریخچه ماری جوانا گل در ایران (لیست دلالان ...

هیچ نظری موجود نیست: