نیویورک مصرف ماری جوانا گل (طبی ) را زیر نظر پزشکان فقط برای یک دوره 30 روزه درمانی ازاد اعلام کرد

نیویورک 23 ـ مین ایالت آمریکا شد که مصرف پزشکی ماری جوانا (ماری جوانا دو جنسی -گل ) را قانونی کرده اند


   اندریو کیومو فرماندار ایالت نیویورک آمریکا قانون مجاز بودن مصرف پزشکی ماری جوانا (ماری جوانا دو جنسی )در این ایالت را امضا کرد.
این مطلب را خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است.
به این ترتیب نیویورک 23 ـ مین ایالت آمریکا است که در آنجا پزشکان می توانند مارجوانا طبی (مخدر گل )  را به عنوان داروی کمکی برای درمان سرطان، بیماری ایدز، صرع، مرض پارکینسون. دیگر  امراض تجویز کنند.
نویسنده
ماری جوانا معمولی در همه ایالت های امریکا ازاد است اما ماری جوانا طبی (مخدر گل ) که به ان ماری جوانا دو جنسی می گویند فقط در بعضی از ایالت های امریکا ازاد شده است این فرم ماری جوانا دارای گل های زیادی است و 7 برابر قویتر از ماری جوانا معمولی و اعتیاد اور است

هیچ نظری موجود نیست: