کمبود شدید اسپرم در بریتانیا

کمبود شدید اسپرم در بریتانیا

بنا بر اعلام انجمن باروری بریتانیا، این کشور با کمبود اسپرم روبه‌روست و این خطر وجود دارد که متقاضیان باروری به روش‌های خطرناک در کشورهایی با استاندارد پایین‌تر رو آوردند. دانمارک و آمریکا بزرگترین صادرکنندگان اسپرم به بریتانیا هستند. گفته می‌شود قانونی که حق ناشناس ماندن اهداکنندگان اسپرم را رد می‌کند، یکی از دلایل کاهش اهدای اسپرم در بریتانیاست.

هیچ نظری موجود نیست: