آیا مصرف ریتالین تست ادراری عدم اعتیاد به مت امفتامین (شیشه ) را مثبت می کند. Can Ritalin cause a false-positive for methamphetamine?

سلام  
پسر من تحت درمان با ریتالین است و چندی پیش در ازمایش عدم اعتیاد به مخدر مت امفتامین (شیشه ) جواب ازمایش  ادرار او مثبت بود  ایا مصرف ریتالین ازمایش عدم اعتیاد به متامفتامین را مثبت می کند .  
جواب  
بطور نادر مصرف بیش از حد ریتالین می تواند در 25 در صد موارد منجر به مثبت شدن کاذب  تست اعتیاد  به مت امفتامین(شیشه ) در ادرار  بشود    
اما ازمایش خون و تی ال سی TLC  می تواند نشان بدهد که تست عدم اعتیاد به مت امفتامین  مثبت کاذب  بوده است
Can Ritalin cause a false-positive for methamphetamine?
0