مصرف ماده محرک کریستال شیشه (متامفتامین ) با الکل ریسک مسمومیت و مرگ را بالا می برد Alcohol & methamphetamine synergy

مصرف توام مشروبات الکلی با کریستال محرک  شیشه (متامفتامین ) ریسک مسمومیت و مرگ با الکل را بالا می برد
مصرف الکل به همراه متامفتامین (شیشه ) ریسک مرگ میر را به صورت تصاعدی بالا می برد .
الکل یک ماده ارامش بخش است و اثرات مخالفی با مخدر کریستال شیشه بر روی مغز دارد
 اما ماده محرک کریستال  شیشه باعث تحریک و افزایش ترشح هورمون دوپامین در مغز می شود . مخدر شیشه میزلان ضربان قلب و فشار خون را بالا می برد مصرف  مخدر شیشه اثرات الکل را ماسکه کند و مغز  برای رسیدن به درک  حالت مستی باید  میزان بالاتری الکل را  مصرف کند  تا حالت سرخوشی و مستی ایجاد شود که این امر امکان بروز مسمومیت با الکل و قطع تنفس را افزایش می دهد