استروئید ها ماری جوانا و مواد مخدری مثل کوکائین و مت امفتامین (شیشه ) سبب ناباروری در مردان می شود The insults of illicit drug use on male fertility

عامل عدم باروری در یک سوم زوج های ناباور در جهان  مربوط به مردان است .
سوء مصرف استروئیدهای انابولیک و  استفاده از مواد مخدری مثل ماری جوانا و کوکائین و مت امفتامین (شیشه ) باعث ایجاد ناباروی در مردان می شود .
 مصرف طولانی مدت این مواد باعث ایجاد اختالالی  در محور مغزی هیپوتالاموس هیپوفیزی و بیضه در مردان شده و در تولید اسپرم ایجاد اختلال می کند
مصرف موادی مثل  مت امفتامین (شیشه ) در زنان نیز  ریسک سقط جنین را افزایش می دهد  


منبع
The insults of illicit drug use on male fertility.
10 Major Dangers of Abusing Methamphetamine | Health ...