درمان اورژانس سایکوز (دیوانگی) در مصرف کننده گان ماری جوانا گل (مخدر گل )

متاسفانه تاکنون چندین  مورد سایکوز شدید بعد از مصرف ماده مخدر گل دیده شده است  
مصرف کننده مخدر گل بعد از مصرف دچار یک حالت توهم دائم می شود و شروع به هذیان گویی می کند و این حالت ممکن است تا یک هفته  بطور دائم یا  بطور  متناوب و شب ها بمدت چند ماه  مصرف کننده را درگیر توهم و هذیان  کند . 
درمان اورژانس  
برای درمان اورژنس  توهم و هذیان ایجاد شده با مخدر گل می توان از تزریق امپول هالوپریدول به همراه امپول ارتان (اکینتون ) کمک گرفت و سپس باید از بیمار تست های کبدی به عمل اید  
در صد بالایی از  افرادی که دچار توهم و هذیان طولانی با مصرف مخدر گل می شوند دچار درجاتی از کبد چرب یا نارسایی  کبد هستند  مصرف مخدر گل در این افراد  می تواند  انها را دچار توهم های طولانی و سایکوز شدید و یا حتی  تریگری برای شروع بیماری اسکیزوفرنی باشد