نگرشی بر عرفان های جدید بر اساس مدل هشت مدار آگاهی eight-circuit model of consciousness تیموتی لیری

هزاران سال است که گروهی از انسانها برای رسیدن به ذات هستی و درک جهان از مواد مخدر توهم زا استفاده می کنند .

عرفان سرخ پوستی . عرفان اوشو، دالای لاما، سای بابا، اکنکار، کریشنا، پائولوکوییلو، کاستاندا عرفان دراویش وو و و  
 اساس  بیشتر این عرفان های نوظهور  استفاده از یک ماده روانگردان  توهم زا است
در بین انواع این عرفان ها مدل هشت مدار اگاهی در بین جوانان از جاذبه بیشتری برخوردار است .
مدل هشت مدار اگاهی یک نظریه است که پایه گذار ان تیموتی لیری و رابرت انتوان ویلسون هستند که سیستم عصبی و اطلاع رسانی در مغز را به هشت قسمت طبقه بندی می کنند .

تئوری مدل هشت اگاهی بسیار مشابه با فلسفه چاکرا در عرفان هندو است .
یوگا مدیتیشن و استفاده از مواد مخدری که به نام مخدر های الهی (انتئوژن  ) مشهور است می تواند شما را در رسیدن به هر مرحله از این هشت مرحله یاری کند
اخرین مرحله اگاهی  در مدار هشت است psychoatomic   ذهن کوانتومی یا ذهن برتر یا سایکو اتومیک
بر اساس گفته تیموتی لیری در این مرحله ذهن کوانتومی انسان قادر است فراتر از سرعت نور اطلاعات را از نقاطی فراتر از زمان و فضای فعلی به مغز انسان منتقل کند
لیری معتقد  است شما می توانید با استفاده از مخلوط روانگردان ال اس ی و دی متیل تریپتامین مسکالین   یا با دوز بالای کتامین در زیر بیهوشی می توان به این مرحله برسید
 ترک دائم اعتیاد و داشتن زندگی سالم تا آخر عمر با درمان ...