انعطاف پذیری مومی Waxy flexibility و کاتاتونیا Catatonia با مصرف کتامین و الکل

یکی از اثرات جالب و نادر کتامین انعطاف پذیری مومی است .
در حالت انعطاف پذیری مومی سیستم اعصاب حرکتی شخص از کار می افتد و او تبدیل به یک مجسمه مومی می شود که می توان او را به هر حالتی که می خواهید شکل دهید بدون اینکه بتواند وضعیت خود را تغییر دهد .
انعطاف پذیری مومی در بیشتر مواقع یکی از علائم بیماری اسکیزوفرنی است اما به ندرت با استفاده از کتامین هم دیده می شود
در اوائل دهه 1370 با دو بیمار روبرو شدم که بعد از مصرف کتامین به همراه الکل دچار حالت انعطاف پذیری مومی Waxy flexibility شده بودند
موضوع جالب در این بود که این دو نفر کاملا می توانستند به خوبی صحبت کنند و دچار حالت هذیان یا توهم نبودند
بسیاری وضعیت انعطاف پذیری مومی شکل را معادل با کاتونیا می دانند که در واقع کاملا  این چنین نیست
حالت کاتاتونیا
علاوه بر بیماران اسکیزوفرنی و یا بیماران دو قطبی و افسرده گی و یا PTSDدر کسانی که بطور ناگهانی مبادرت به ترک الکل و یا بنزودیازپین ها می کنند   دیده می شود
از بین مواد مخدر کتامین که یک انتاگونیست NMDA است شایعترین مخدری است که می تواند حالت کاتاتونیا و انعطاف پذیری مومی شکل بدهد