ترک مخدر گل

سلام دکتر من مادری 40 ساله هستم که فرزندی 19 ساله و دانشجوی دانشگاه شیراز می باشم ... فرزندم یک سال است که سیگار راشروع کرده و الان من دو هفته ای است که متوجه شدم که روی به کشیدن گل آورده است ... فکر میکنم مدت همین یکسال می کشیده البته واقعا نمی توانم تشخیص بدهم از کی شروع کرده ولی من از رفتارها و کارهایش متوجه شدم ... واقعا نمیدانم چگونه به فرزندم کمک کنم ... لطفا لطفا لطفا به من کمک کنید خواهش می کنم ... فرزندم بسیار بسیار پسر باهوشی است و من خیلی غصه می خورم
جواب
برای ترک اعتیاد به ماده مخدر ماری جوانا گل مراکز سوء مصرف زیادی در شهرهای مختلف ایران وجود دارد که باید به یکی از انها مراجعه کنید
متاسفانه پسر شما در مرکز تولید و کشت ماری جوانا گل (مخدر گل ) در ایران قرار دارد و باید هر چه زودتر برای دریافت کمک به یک مرکز ترک مواد مراجعه کنید