افزایش مصرف ماری جوآنا در سوئد

marijuana
افزایش مصرف مواد مخدر ماری جوآنا
کشیدن ماده ی مخدر ماری جوآنا در سوئد، عادی تر شده است. 
 آخرین گزارش آزمایشگاه اداره ی پیشگیری از جرائم نشان می دهد که در نیمه اول  سال جاری پلیس ۷۵۰۰ نفر را که ماری جوانا حمل می کردند، موقتا بازداشت کرده بود. 
 تعداد بازداشت شدگان در مقایسه با سال گذشته در همین دوره  ۵۰۰ نفر بیشتر بوده است.  
کاهش قیمت ماری جوآنا در سوئد، از جمله دلائل افزایش مصرف آن عنوان شده است. پلیس می گوید که جوانان بیشترین مصرف کننده ی  این مواد هستند و کشیدن آن در هرمکانی صورت می گیرد. به گفته ی پلیس مصرف این مواد در تابستان ها اسان تر می شود. 
منبع رادیو سوئد