مصرف سرانه ماده مخدر موجود در ماری جوانا که تی اچ سی THC نام دارد در ایران برابر با کشور امریکا است .

مصرف سرانه ماده مخدر تی اچ سی در ایران برابر با امریکا است
یک پژوهشگر در زمینه مواد مخدر گفت :
مصرف ماده مخدر موجود در ماری جوانا که تی اچ سی THC نام دارد در ایران برابر با کشور امریکا است .
این محقق افزود
انچه امروزه در امریکا به نام ماری جوانا  ازاد  شده و فروخته می شود دارای 4 تا 8 در صد ماده مخدر تی اچ سی است اما ما در ایران از انواع ماری جوانا طبی (مخدر گل ) استفاده می کنیم که بین 24 تا 30 در صد  دارای ماده مخدر تی اچ سی THC است .
ماری جوانا طبی یا مخدر گل در امریکا فقط در 23 ایالت از 50 ایالت امریکا انهم فقط برای مدت کوتاه و زیر نظر پزشکان برای درمان بیماریهای لاعلاج ازاد است در صورتی که ماری جوانا طبی با نام مخدر گل امروزه در تمام ایران به عنوان یک ماده مخدر تفریحی استفاده می شود  و قدرت اثر ماری جوانا گل 7 برابر بیشتر از قدرت ماری جوانا ازاد شده در امریکا  است  و این به معنای ان است که هر  یک سیگار ماری جوانا گل در ایران برای 7 سیگار ماری جوانا در امریکا است

هیچ نظری موجود نیست: