مدهای مختلف مصرف مواد مخدر در تهران /اولویت شیشه برای پلیس

مدهای مختلف مصرف مواد مخدر در تهران/ اولویت شیشه‌ برای پلیس

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور از وجود مدهای مختلف مصرف مواد در شهر تهران خبر داد و گفت: الگوی مصرف مواد در تهران منطقه به منطقه متفاوت است.
به گزارش فرهنگ نیوز ، سردار علی مویدی در پاسخ به این سؤال که نحوه مقابله با عرضه هروئین در تهران چگونه است گفت: در مبارزه با مواد مخدر، نوع مواد برای ما فرقی نمی‌کند چه این مواد شیشه باشند، چه تریاک و چه هروئین.
وی در واکنش به جایگزین شدن هروئین به جای کراک در تهران تأکید کرد: ما این مسئله را به صورت هدفمند رصد می‌کنیم و تاکنون هیچ مرجع علمی این موضوع را تأیید نکرده که هروئین جای کراک را در تهران گرفته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: البته نوع مواد مصرفی در تهران متفاوت است و منطقه به منطقه فرق می‌کند؛ ممکن است در برخی مناطق تریاک مصرف شود و در برخی انواع دیگر مواد.
وی با بیان اینکه اولویت اول پلیس مبارزه با مواد مخدر مقابله با تولید و عرضه شیشه است گفت: اولویت بعدی ما در مقابله با عرضه هروئین محسوب می‌شود و مواد مخدر بعدی در رتبه‌های دیگر قرار دارند.