بچه های شهرک غرب مواظب اثرات روانگردانی کاغذهای آغشته به روغن ماری جوانا (واکس گوش ) باشند

متاسفانه به تازگی  استفاده از روغن ماری جوانا در تهران رواج پیدا کرده است .
اولین مورد  استفاده از روغن ماری جوانا  حدود دو سال قبل در شهرک غرب مشاهده شده است .
بعضی از جوانان با این تفکر که استفاده از روغن ماری جوانا به همراه سیگار ماری جوانا ایجاد نشئگی بهتر و قویتر می کند کاغذهای سیگار ماری جوانا را اغشته به روغن ماری جوانا  می کنند غافل از این که این فرم جدید استفاده از ماری جوانا می تواند شخص را دچار حالت های توهم و هذیان به مدت طولانی بکند
روغن ماری جوانا در ایران از ماری جوانا گل  ساخته می شود و استفاده از ان به همراه سیگار  ماری جوانا گل ریسک دیوانگی و توهم طولانی را افزایش می دهد .
مصرف روغن ماری جوانا در ایالت کلروادو امریکا ممنوع است و یکی از مشکلات مهم در کشور امریکا است 
روغن ماری جوانا   بشکل یک ماده لاستیکی سبز رنگ است و دارای گاز بوتان است و میزان ماده موثره تی اچ سی  ان  حدودهفت برابر قویتر از روغن حشیش و ماری جوانای است که  قبلا در جهان تولید و به فروش می رفت
نام خیابانی روغن ماری جوانا واکس گوش است