اثرات مصرف ماده محرک مت امفتامین (شیشه ) بر روی پوست و زیبایی How Meth Destroys The Body

مت امفتامین (شیشه) یک ماده محرک است که امروزه به طور وسیع به عنوان یک مخدر غیر قانونی در جهان مصرف می شود .
اعتیاد به مت امفتامین (شیشه) باعث ایجاد عوارض زیادی در بدن انسان می شود
اثرات محرک کریستال شیشه (مت امفتامین ) بر پوست انسان
استفاده از مت امفتامین باعث انقباض شریان ها و  تحریب عروق خونی و عدم رسیدن خون کافی به پوست می شود این مسله باعث از دست رفتن قدرت ارتجاعی  و خشک شدن  و کاهش نرمی و درخشش پوست می شود
کاهش جریان خون باعث می شود پوست قادر به ترمیم ضایعات ایجاد شده نباشد و التیام زخم ها بسیار دیر صورت می گیرد
ایجاد اکنه و زخم های پوستی که به درمان پاسخ نمی دهند از عوارض پوستی مصرف مخدر شیشه است .
در مصرف طولانی مدت  ماده مخدرمت امفتامین ( شیشه) ریسک ابتلا به نوعی سرطان نادر  پوست به نام سارکوم کاپوزی  بالا می رود
پوست صورت و بدن به دلیل تخریب لایه های زیرین (بافت همبند ) دچار افتادگی و شلی می شود و ظاهر معتاد به سرعت تغییر کرده و باعث از دست رفتن طروات و زیبایی پوست و  پیری زودرس می شود
توهم لمس حشره (formication). 
معتادان به شیشه (مت امفتامین ) دچار نوعی توهم به نام فورمیکیشن می شوند
در این توهم معتاد احساس می کند که در زیر جلدش حشرات در حالت حرکت هستند
به این دلیل شروع به خاراندن پوست خود می کند که این امر موجب ایجاد زخم و گاهی عفونت می شود
  • Meth abuse causes the destruction of tissues and blood vessels, inhibiting the body's ability to repair itself.
  • Acne appears, sores take longer to heal, and the skin loses its luster and elasticity, making the user appear years, even decades older.
  • Poor diet, tooth grinding and oral hygiene results in tooth decay and loss.
  • One of the most striking effects of meth is the change in the physical appearance of meth users. Because meth causes the blood vessels to constrict, it cuts off the steady flow of blood to all parts of the body. Heavy usage can weaken and destroy these vessels, causing tissues to become prone to damage and inhibiting the body's ability to repair itself. Acne appears, sores take longer to heal, and the skin loses its luster and elasticity. Some users are covered in small sores, the result of obsessive skin-picking brought on by the hallucination of having bugs crawling beneath the skin, a disorder known as formication.