اموزش نادرست تا شش سالگی و کودک سالاری ریسک اعتیاد و اختلال شخصیت ضد اجتماعی را در اینده افزایش می دهد(مهندسی ذهن 2)

این روزها همه جا صحبت از کودک سالاری است .
با افزایش در امد متوسط افراد در یک جامعه و تفکر داشتن یک فرزند برای زندگی بهتر ما با مسله کودک سالاری مواجه هستم .
اما ایا کودک سالاری برای فرزند ما مفید است ؟
بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه استانفورد بر روی 600 کودک به مدت بیش از 40 سال انجام شده است این مسله که کودکانی که در سن بین 4 تا 6 سالگی قادر به خویشتنداری در برابر وسوسه هستند در زمان بلوغ و بزرگسالی از شخصیت محکمتری برخورد بوده و قادر هستند به میزان بیشتری بر نفس خود کنترل داشته باشند این افراد از زندگی سالمتر روحی و روانی و جسمی برخوردارند
این مسله حاکی از ان است که تربیت صحیع کودک تا قبل از ورود به دبستان چه نقش مهمی در اینده انها دارد .
بیشتر بخوانید
مکانیسم ایجاد اعتیاد و راه جلوگیری از معتاد شدن فرزندان (مهندسی ذهن قسمت اول )
افرادی که معتاد می شوند از همان کودکی سیم های مغزشون قاطی دارد
کودکان با هوش تر بیشتر معتاد می شوند - opium.site - Blogger
من عاشق نوتروپیک ها هستم ؟I LOVE Nootropic - Opium.Site
داروهای نوتروپیک خانواده رستام Racetam - Opium.Site
داروی هوش ریتالین نیست - Opium.Site - Blogger
دنیای افراد بیش فعال چگونه است (دکتر نوتروپیک ) - ...
اب بشقابی - Opium.Site - Blogger
داروهای Nootropic چیست - Opium.Site - Blogger
خویشتنداری در برابر وسوسه لذت انی در کودکان و ریسک اعتیاد در بالغین
کودکانی که به خوبی در 6 سال اول زندگی اموزش دیده و از والدین خوبی برخورد هستند و والدین انها در برابر کار درست به انها پاداش مناسب و در مقابل کار نادرست انها را به درستی تنبیه کرده اند دارای ارتباط درستی بین مرکز پاداش و لذت در قسمت لمبیک مغز با مرکز شخصیت در قسمت پره فرونتال کورتکس در قشر پیشانی می شوند این امر باعث می شود در بلوغ و بزرگسالی این افراد دارای یک شخصیت اجتماعی درست در جامعه ای باشند که بر اساس سنت های ان تربیت شده اند و نسبت به کارهای که میخواهند انجام دهند با تفکر بیشتر باشند
بر عکس کودکانی که با هر تقاضا والدین انها بلافاصله خواسته انها را انجام می دهند ارتباط بین قسمت لذت و مرکز پاداش با قسمتی از مغز به نام PFC پره فرونتا کورتکس در قشر پیشانی کاهش می یابد و این افراد در بلوغ دچار حالت های تکانشی و ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده و ناتوانی در ارتباط به جامعه خود و بی پروایی و بی ملاحظه بودن نسبت به امنیت خود یا دیگران می شوند و این امر ریسک بیمارهای اختلال شخصیت و اعتیاد را در انها افزایش می دهد
Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction ... - Nature
Drug Addiction and Its Underlying Neurobiological Basis ...
Stanford marshmallow experiment (ازمایش شیرینی پف نبات استانفورد )