سروتونین (هیدروکسی تریپتامین ) هورمون عاقبت به خیری انسان است.

 حتما این دعا را  شنیده اید   
انشالله که عاقبت به خیر شوی. 
اما عاقبت به خیری یعنی چه  
عاقبت به خیری به معنی داشتن یک زندگی به دور از استرس ها  داشتن زن فرزند صالح و موفقیت در شغل و زندگی  بدور از  بیماری و سرطان و اعتیاد های مضر و یک اخلاق و رفتار مناسب در اجتماع به همراه داشتن  یک  فلسفه  و دین  برای  یک زندگی درست  تا اخر زندگی  است
اما چه چیزی شما را عاقبت به خیر می کند  
سروتونین  
سروتونین را می توان شاهنشاه هورمون های بدن دانست این ماده کنترل کننده خلق خو و  اشتها و  سازنده شخصیت  انسان است  
تربیت درست و تغذیه صحیع تا 6 سالگی به همراه مهر و محبت کافی پدر و مادر  باعث ایجاد کنترل مناسب بر روی  تولید و متابولیسم  سروتونین  دربدن انسان می شود
 مسائلی مثل ایجاد  چاقی و یا  شخصیت های ضد اجتماعی و اعتیاد  در نوجوانی همه وابسته  به  تکامل سیستم سروتونین در کودکی انسان دارد