پیشگیری از اعتیاد باید از کودکی در افراد جامعه فرهنگی‌سازی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه ریشه‌یابی علل اعتیاد در کشور به صورت علمی و دقیق ضرورت دارد، گفت: باید از دوران کودکی برای پیشگیری از اعتیاد در میان افراد جامعه فرهنگ‌سازی کرد.‏
بیشتر بخوانید
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا‌)، احمد بخشایش اردستانی گفت: با توجه به اینکه حدود شش میلیون نفر در کشور ( با احتساب خانواده معتادان) به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر معضل مواد مخدر هستند، باید بسترهای مبارزه با این بلیه شوم به صورت فرهنگی و اجتماعی فراهم شود و پس از فراهم کردن بسترها آن را در جامعه نهادینه ساخت.

وی افزود: در مدارس از مقطع ابتدایی تا دبیرستان و در دانشگاه ها و سایر نهادهای آموزشی جهت موثر واقع شدن رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر، باید فرهنگ‌سازی‌مناسبی صورت بگیرد، همچنین باید پذیرفت اقداماتی که تاکنون در این رابطه انجام گرفته کافی نبوده، و با توجه به اینکه انواع مخدرهای جدید صنعتی تهیه و تولید می شود، آموزش‌های ارائه شده در رابطه با پیشگیری از اعتیاد نیز به درستی انجام نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه علل گرایش جوانان به مواد مخدر در کشور باید به صورت علمی و دقیق ریشه‌یابی شود، گفت: باید بررسی کرد که کدامیک از علل اجتماعی و اقتصادی یا فردی و خانوادگی بیشتر در بروز اعتیاد به مواد مخدر دخیل هستند و پس از شناسایی علت به دنبال درمان و پیشگیری بگردیم.

وی با بیان اینکه باید ریشه اعتیاد را در کشور خشکاند و این مهم تنها با اقدامات اساسی انجام می گیرد، عنوان داشت: اروپاییان اصرار دارند که چرا ما قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام می کنیم، در حالی که این امر سبب جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی می شود. لذا در این رابطه بنده معتقدم باید برای جلب همکاری بیشتر اروپا، کمتر مانع ترانزیت مواد مخدر به کشورهای غربی شد تا آنها خودشان پس از مدتی دست به دامان جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با مواد مخدر شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: در حال حاضر ایران به دلیل مانع شدن از ترانزیت مواد به اروپا به صورت دوجانبه هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند؛ از یک طرف سربازان ما در مرزها برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر شهید می شوند و از طرفی اروپاییان ما را متهم به زیر پاگذاشتن حقوق بشر با اعدام قاچاقچیان می کنند. پس باید به دنبال راهکاری جدید و رویکردی متفاوت در امر ترانزیت مواد مخدر به اروپا باشیم و اولویت مبارزه با مواد مخدر را در کشور و پیشگیری از اعتیاد میان جوانان میهن باشیم.

بخشایش گفت: تقریبا همیشه رسانه‌ها از عوارض مصرف مواد مخدر صحبت کرده‌ و خطراتی که خانواده ها و جوانان را در این زمینه تهدید می‌کند، به تصویر کشیده‌اند، ولی با این وجود می توان اذعان داشت که از این طریق به صورت چشمگیر در پیشگیری از اعتیاد موفق نبوده‌ و یا در آگاهی‌سازی به درستی عمل نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز بسیاری از مواد مخدر صنعتی به راحتی در محیط آشپزخانه‌های خانگی قابل تولید هستند، تصریح کرد: دانش تک تک افراد جامعه برای پیشگیری از گرایش به چنین موادی باید ارتقاء یابد؛ چرا که امروزه جوانان زیادی با تبلیغ لاغری، افزایش تمرکز و... گرفتار معضل اجتماعی اعتیاد شده‌اند، اعتیادی که برای ترک آن هزینه های زیادی برای خانواده ها و کشور دارد و دولتمردان و مسئولان کشور را با چالشی جدی مواجه می سازد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان داشت: برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر می توان مردم را تشویق کرد که محل هایی را که احتمال تولید و ترانزیت مواد مخدر صنعتی دارند به پلیس اطلاع دهند و در عین حال نیز افزایش دانش در این زمینه به مردم را با جدیت دنبال کنیم.

وی با انتقاد از دستگاه هایی که به بهانه نبود اعتبار کافی به درستی در امر مبارزه با مواد مخدر عمل نمی کنند، گفت: موضوع مدیریت بسیار مهمتر از اعتبار است. چه بسا که با مدیریت صحیح و اعتیار محدود نیز می توان به نتایج موفقی دست یافت.

وی در پایان به دولتمردان پیشنهاد کرد: رویکرد خود در امر جلوگیری از ممانعت ترانزیت مواد به غرب به صورت جدی تغییر داده و تمرکز مبارزه با مواد مخدر را در کشور گذاشته و برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی اهتمامی بیش از گذشته داشته باشند