برای پیشگیری از اعتیاد باید بسیاری از تابوها را شکست

جامعه شناس:

برای پیشگیری از اعتیاد باید بسیاری از تابوها را شکست

تهران - ایرنا- جامعه شناس و استادیار دانشگاه با بیان اینکه سبک زندگی امروزی، جایگاه مصرف و گرایش به مواد مخدر بویژه از نوع صنعتی را باز کرده است، گفت: برای پیشگیری از اعتیاد باید بسیاری از تابوها را شکست.
 
«صلاح الدین قادری» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، از راهکارهای مناسبی جهت پیشگیری از اعتیاد و کاهش گرایش به مواد مخدر است، اما باید توجه کرد که نباید نسبت به مصرف مواد مخدر دید آمرانه داشت.
وی با تاکید بر اینکه برای کاهش اعتیاد در جامعه باید تعامل با معتادان را مد نظر قرار داد، گفت: با بهره مندی از فهم رفتار معتادان از طریق تعامل با آنها، می توان بر مشکل اعتیاد در جامعه فائق آمد.
این استادیار دانشگاه با بیان اینکه مساله مواد مخدر و اعتیاد یک موضوع اجتماعی است و متغیرهای اجتماعی زیادی همچون سبک زندگی، آداب و رسوم و هنجارهای ناشی از خرده فرهنگ ها و عوامل اجتماعی در آن دخالت دارد، افزود: باید بر مساله شبکه های اجتماعی که سبب گرایش و مصرف مواد مخدر می شود، تاکید داشت و خرده فرهنگ هایی که سبب رواج باور مصرف و گرایش می شود را نیز شناسایی کرد.
قادری ادامه داد: گرایش به مواد مخدر گاهی با انگیزه ذهنی و در اثر برخی عوامل اجتماعی شکل می گیرد از این رو برای محقق شدن رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر، باید هنجارهای ذهنی و خرده فرهنگ های عمومی و سنتی غلط که سبب گرایش به اعتیاد می شود را نابود ساخت.
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض مصرف مواد مخدر صنعتی بیش از سنتی است، گفت: سبک زندگی امروزی، جایگاه مصرف و گرایش به مواد مخدر را بویژه از نوع صنعتی را باز کرده است. نباید نسبت به مصرف مواد مخدر دید آمرانه داشت.
وی افزود:جامعه ما امروزه متاسفانه درگیر تابو است و نظام فرهنگ اجتماعی نیز ناخواسته به این تابو ها دامن می زند که این عامل گرایش به مصرف مواد مخدر را گسترش می دهد.

** مسایل جنسی یکی از عوامل گرایش به مواد مخدر
قادری ادامه داد: یکی از مسایلی که سبب گرایش به مصرف مواد مخدر می شود، مسایل جنسی است، اما به دلیل تابو بودن این موضوع، آگاهی بخشی در این زمینه بسیار اندک است و مسایل مرتبط با این موضوع نیز در جامعه تشریح نمی شود که این عامل سبب گرایش به مواد مخدر و اعتیاد به صورت ناخودآگاه می شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر تابوها در جامعه حل نشود، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی به صورت زیر پوستی رشد می کند و گرایش به مصرف مواد مخدر را افزایش می دهد، تصریح کرد: باید واقعیت ها را پذیرفت و برای کاهش اعتیاد در جامعه، تعامل با معتادان را برقرار کرد و از این طریق بر مشکل اعتیاد در جامعه فائق آئیم. باید توجه داشت که تعامل با معتادان سبب اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر می شود.

** حذف نگاه مجرمانه به معتادان
این استادیار دانشگاه ادامه داد: نباید به هیچ عنوان نگاه مجرمانه و حذفی به معتادان داشت. در بسیاری از مواقع مصرف کننده مواد مخدر یک فرد عادی بوده و شرایط اجتماعی سبب بروز اعتیاد در آن شده و متاسفانه این موضوع در سیاست کلان کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه زمینه های اجتماعی تسهیل کننده گرایش اعتیاد است، گفت: باید این موضوع را مد نظر قرار داد و پس از شناسایی عوامل اجتماعی که سبب گرایش به اعتیاد می شود با معتادان نیز تعامل رفتاری برقرار کرد تا بتوانیم به فهم صحیح و روشنی برای درک مساله اعتیاد دست یابیم.
قادری افزود: در ایران متاسفانه رابطه اخلاقی بین تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد و مشتری محوری برای تولید کننده مواد مخدر صنعتی مدنظر نیست و به دلیل سود بالا، مواد مخدر صنعتی را به هر شکل ممکن و با ناخالصی تهیه و در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.
وی گفت: ریشه کن کردن مواد مخدر غیرممکن ولی تقلیل مصرف مواد مخدر با رویکرد اجتماعی انجام شدنی است و کاهش روند گسترش گرایش به مواد مخدر را به همراه دارد.
این جامعه شناس، آموزش های پیشگیری از اعتیاد را در کشور سوژه محور دانست و افزود: این آموزش ها موفقیت آمیز نخواهد بود زیرا یک سویه صحبت کردن و هشدار دادن موثر نخواهد بود. باید با تعامل دوطرفه با معتادان، پای صحبت با آنان نشست و علت مصرف و گرایش به مواد مخدر را ریشه یابی کرد. این رویکرد که فکر کنیم ما متوجه مساله اعتیاد و عوارض آن هستیم و معتادان درکی نسبت به این مساله ندارند، کاملا غلط است