اثرات ماری جوانا بر روی حیوانات خانگی (سگ و. گربه )

پرسش در خصوص تأثیر ماری جوانا بر سگی که در محیط است
با درود
ف ...هستم از هلسینکی در کشور فنلاند ، بنا بر عجز من در زبان فنلاندی عدم توانایی پرسش از دامپزشکان این کشور مجبور شدم پاسخ این پرسش رو از شما گرامی بخواهم ، لطف کرده و به من بگویید که سگی از نژاد بیچون فیریزه وقتی در محیطی قرار دارد که ماری جوانا مصرف میشه چه تأثیراتی میگیرد و چه عوارضی برای سگ ایجاد میشه ؟ سگ من روز بعد از این گونه مجاورت همه اش میخوابه و بی حاله و کم غدا میخوره و این حالت تا تقریبن ۴۸ ساعت ادامه داره ، من نگرانش هستم و به شدت ترسیده ام که بلایی سرش بیاد ، لطفن منو آگاه کنید از عوارض هم جواری سگ در محیطی که ماری جوانا کشیده میشه یا دیگر مواد مخدره حتا سیگار
پیشاپیش از پاسخ شما و وقتی که میگدارید سپاسگدارم ، با احترام ف
  
  
جواب  
دود ناشی از مصرف ماری جوانا در خانه  می تواند باعث اثرات بدی بر روی حیوانات خانگی (سگ .گربه ) بشود  
سگ و گربه زمانی که در معرض دود ماری جوانا قرار می گیرند دچار اضطراب شده و شروع به نفس نفس می کنند  
در بعضی از جیوانات خانگی مصرف ماری جوانا باعث ایجاد مسمومیت و کما و مرگ می شود  
دود ماری جوانا در سگ و گربه باعث  ایجاد بی اشتهایی  حالت اسهال و استفراغ و جاری شدن اب از دهان انها می شود  
بعد از اعتیاد به ماری جوانا سگ و گربه قادر به نگهداری ادرار و مدفوع خود نیستند  
تاکنون چندین مورد مرگ سگ  در صاحبانی که ما ری چوانا مصرف می کنند دیده شده است