پروتکل درمان وترک اعتیاد به متادون هروئین تریاک و کوکائین به روش سایکدلیک دکتر یزدان نیاز با ایبوگین


پروتکل سایکدلیک  درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر با روش سایکدلیک" دکتر یزدان نیاز "
یکی از بهترین راه های درمان وترک اعتیاد انواع مواد مخدر  استفاده از متد سایکدلیک است 
 در این متد ما با استفاده از روانگردان های گیاهی اقدام به افزایش میزان هورمون سروتونین در مغز بیماران می کنیم
 
پروتکل اول
 داروی گیاهی ایبوگین
در این روش فقط به بیمار ایبوگین داده می شود . این متد به خوبی باعث ترک اعتیاد هروئین تریاک و کوکائین می شود
در این روش ایبوگین علاوه بر ترک دادن معتاد باعث  درمان افسردگی بیمار هم شده و دیگر احتیاج به مصرفSelective serotonin reuptake inhibitor   نیست
در بیماران جوان تک دوز ایبوگین بسته به وضعیت ازمایش های کبدی و بعد از گرفتن نوار قلب  دوز دارو محاسبه و به یک بار داده می شود
مزایا
مراجعات بیمار برای درمان و به نتیجه  هزینه های درمانی  کاهش می یابد
معایب
در افراد مبتلا به ایدز و یا بیماری کبدی و سن بالا و بیماری قلبی نباید انجام شود
مسائل قانونی و شرعی استفاده از ایبوگین
به علت توهم زا بودن ایبوگین استفاده از ان برای درمان در شرع مقدس اسلام ممنوع است و بیمار می تواند درمانگر را در ایران  مورد تعقیب قانونی قرار بدهد
افراد مسلمان  استفاده از داروهای توهم زا را حرام دانسته و از این طریق استفاده نمی کنند
جامعه ایران هنوز اگاهی لازم را در مورد این طریق درمانی ندارد
ورود ایبوگین به ایران مسائل قانونی و ممنوعیت شرعی دارد
پروتکل دوم
ادامه دارد