کانابیس یا شاهدانه چیست و چه فرقی بین ماری جوانا گل (مخدر گل ) با ماری جوانا معمولی و حشیش وجود دارد What is cannabis


شاهدانه یا کانابیس یا کنف
شاهدانه را به زبان انگلیسی کانابیس می گویند
شاهدانه یک گیاه یک ساله از دسته گیاهان گلدار با برگ های قطره ای مانند است شاهدانه گیاهی دو جنسی است و یک بوته ان نر و یک بوته ماده دارد از دانه های ان روغن و از ساقه ان کنف تهیه می شود 
از زمان خلقت انسان   انواع مختلف گیاه شاهدانه وجود داشته است ولی فقط سه فرم ان  در جهان وجود داشته     که دارای ماده مخدر تی اچ سی است که ایجاد توهم و سرخوشی می کند
شاهدانه مخدر یا کانابیس مخدر
سه فرم از انواع کانابیس دارای ماده مخدری به نام تتراهیدروکانابینول یا THC هستند
کانابیس ساتیوا
کانابیس ساتیوا حاوی ماده مخدر تی اچ سی است این گیاه در غرب به نام ماری جوانا معروف است و به عنوان یک مخدر تفریحی برگ های انرا خشک کرده و مصرف می کنند برگ این نوع ماری جوانا بین 4 تا 8 در صد حاوی مخدر روانگردان تی اچ سی است
کانابیس ایندکا Cannabis indica
کانابیس ایندکا در هند افغانستان و پاکستان و در نواحی مرکز اسیا کشت می شود و از برگ های ان ماده مخدری به نام حشیش ساخته میشود

Cannabis ruderalisکانابیس رودرالیس
کانابیس رودرالیس نوعی از گیاه شاهدانه ساتیوا است که بیشتر در کشور روسیه می روید این فرم دارای ماده مخدر تی اچ سی بسیاری کمی است و به عنوان ماده مخدر تفریحی کمتر استفاده می شود

پیوند حشیش با ماری جوانا =مخدر گل
ماری جوانا گل (مخدر گل ) چیست . (کانابیس طبی ) ایندکا ساتیوا (ماری جوانا دو جنسی )
در دهه 1960 برای اولین بار در تاریخ  کشور امریکا توانست نوعی گیاه شاهدانه را با پیوند دو نوع ماری جوانا و تغییرات ژنتیکی در ان ایجاد کنند که ماده مخدر تی اچ سی در ان به جای برگ در گل های ان ایجاد شود
ترکیب گیاه ماریجوانا با نام ایندکا که از افغانستان اورده شده بود با ماری جوانا ساتیوا و دستکاری ژنتیک ان منجر به تولید اولین گیاه شاهدانه دو جنسی در دنیا شد که انرا جی 13 نام گذاری کردند
این ماری جوانا دیگر تک جنسی نبود و یک گیاه دو جنسی بود و اندام  نر  و ماده بر روی یک گیاه شاهدانه قرار داشت و به جای اینکه درون برگ های ان ماده مخدر تی اچ سی تشکیل بشود دارای چند صد گل حاوی ماده مخدر تی اچ بود و میزان مخدر توهم زای تی اچ سی در گل های ان به جای 4 تا 7 در صد در انواع معمولی برگ ماری جوانا حدود 30 در صد در گل ها بود
ماری جوانا دو جنسی ایندکا ساتیوا تا دهه 1980 در جهان دیده نشد تا اینکه افراد عادی توانستند دوباره انرا بعد از 30 سال تولید کنند و با ترکیب ژنتیک ماری جوانا نوع ایندکا افغان با انواع دیگر حدود چند صد نوع ماری جوانا دو جنسی با اسامی مختلف مثل هیز -بلوبری -شاخص شفق قطبی -نیروانا وشهرزاد و غیره تولید شد و وارد بازار جهانی مواد مخدر شد
ماری جوانا دو جنسی گل (مخدر گل ) در امریکا
فروش و مصرف ماری جوانا گل به دلیل داشتن ماده مخدر تی اچ سی بالا در امریکا ممنوع است و شامل مجاذات های سنگین می شود این فرم ماری جوانا دو جنسی که مخدر ان هفت برابر بیشتر از برگ ماری جوانا ساتیوا و ایندکا است به علت خطرات زیاد فقط در موارد پزشکی به عنوان دارو تحت نظر پزشک مصرف می شود و استفاده از ان برای افراد عادی ممنوع است
غباری که از این نوع ماری جوانا  به  هوا بر خواست  می توانست شخص را دچار توهم کند
روی گل های ماری جوانا گل پر از کریستال های سوزنی شگل مخدر تی اچ سی است که همانند تکه های شیشه باعث درخشش این ماری جوانا می شود