تفاوت تریپ سایکدلیک اولیه بین سیلوسایبین و ایبوگین و اثرات بعدی انها بر روی درمان افسردگی و شخصیت Ibogaine's Psychedelic Effects

تفاوت تریپ سایکدلیک اولیه بین  سیلوسایبین و ایبوگین  و اثرات بعدی انها بر روی شخصیت Ibogaine's Psychedelic Effects

ایبوگین که به عنوان مشهورترین و رایج ترین داروی ترک اعتیاد مواد مخدر و محرک در دنیا شناخته می شود دارای یک هسته تریپتامینی و از گروه الکالیوئید های ایندول است
این ماده از درختاتی به نام Tabernanthe iboga, گرفته می شود که از خانواده گیاهان خرزهره یان Apocynaceae و از دسته گیاهان Voacanga africana است 


ایبوگین یا سایلوسبین کدامیک در ترک شیشه موثرتر است

 درختان گرمسیری گروه افریکن وکانژین دارای الکالوئید های جادویی بسیاری هستند بطوری که تحقیقات جدید نشان داده است که گروهی از این درختان می توانند در درمان الزایمر بسیار موثر باشند
بیشترین مقدار ایبوگین در گیاه Tabernanthe iboga تابِمانته ایبوگا است که این گیاه فقط در افریقا می روید
اقوام Bwiti در افریقا از از ریشه و پوست درخت Tabernanthe iboga تابِمانته ایبوگا در مراسم های مذهبی خاص برای درمان بیماران استفاده می کنند
این افرادی بعد از مصرف به یک سفر سایکدلیک می روند که ابتدا با یک سری توهمات بینایی شروع و بعد شخص به یک حالت خلسه و ارامش درونی می رود
تریپ سایکدلیک با ایبوگین از بسیار ی جهات مشابه با تریپ سایلوسبین است اما چندین تفاوت عمده در ان دیده می شود
ایبوگین یک اگونیست برای گیرنده های 5 هیدورکسی تریپتامین ( 5-HT 2A receptor ) اما خواص دیگری هم دارد که سایلوسبین فاقد ان است
با توجه یه اینکه مقالات زیادی درباره ترک اعتیاد مواد به مواد مخدر و محرک های مثل کوکائین با یک دوز ایبوگین خوانده بودم بلاخره توانستم مقداری از انرا برای ترک دادن معتادان به ایران بیاورم و ابتدا خودم یک تجربه شخصی با ان را انجام دادم 


 اثر ایبوگین سریعتر از سیلوسبین بود در زمان شروع اثرات شخص فاقد اضطراب زیاد همانند سیلوسبین است و زودتر به خواب می رود
توهمات بینایی با ایبوگین اصلا مشابه با سیلوسبین نیست و بیشتر  مشابه یک اعوعاج بصری است که در حدود 75 در صد بیماران این توهمات دیده می شود 

اثرات ایبوگین بر روی شخصیت
اثرات ایبوگین در تغییر دادن شخصیت به سوی یک شخصیت برتر بسیار سریعتر از سیلوسبین ظاهر می شود  این مسله در درمان بیماران افسرده با ایبوگین هم دیده می شود و ایبوگین بسیار سریعتر از سیلوسبین  سبب بهبودی افسردگی می شود
Ki-values in μM[ (a smaller value demonstrates higher binding affinity)
ReceptorIbogaineNoribogaine
κ-opioid2.20.61
μ-opioid2.00.68
δ-opioid>105.2
NMDA3.115
5-HT2A16>100
5-HT2C>10>10
5-HT32.6>100
σ12.511
σ20.419

 از لحاظ علمی ایبوگین علاوه بر افزایش میزان سروتونین مغز به عنوان یک ماده منع کننده NMDA و یک ماده اگونیست گیرنده کاپا هم عمل می کند این مسله باعث شده است با استفاده از ایبوگین علاوه بر ترک مواد محرک مثل کوکائین ما بتوانیم از ان برای ترک و درمان اعتیاد به هروئین تریاک متادون و مواد مخدر افیونی و هم استفاده کنیم
مهمترین اثرا ایبوگین که مشابه با سیلوسبین است در درمان افسردگی است زیرا روانگردان ایبوگین علاوه بر اثر بر روی گیرنده 5 هیدورکسی تریپتامین با اثر بر روی گیرنده کاپا مورفین تغییرات بهتر و سریعتری را در شخصیت افراد ایجاد می کند
به زبان ساده تر فرق ایبوگین با سایلوسیبین عبارت است از

ایبوگین ----اثرات مشابه با سروتونین دارد

ایبوگین یک انتاگونیست گیرنده NMDA است

ایبوگین یک اگونیست گیرنده کاپا است

سایلوسیبین فقط اثراتی مشابه با سروتونین دارد

تفاوت تریپ سایکدلیک سایلوسیبین با ایبوگین
زیرنویس
در درمان با داروهای سایکدلیک با افزایش ناگهانی میزان سروتونین در مغز یک تریپ توهمی (تریپ سایکدلیک ) ایجاد می شود
این مسافرت توهمی با استفاده از هر نوع ترکیبات تریپتامین گیاهی یا شیمیایی هم دیده می شود و این توهم در شروع مصرف ایبوگین و. سایلوسیبین جزء لازمی برای درمان اعتیاد و از بین افسردگی و تغییر شخصیت بیمار است زیرا ورود ناگهانی میزان زیادی ماده مشابه با سروتونین (5 هیدروکسی تریپتامین ) به مغز ابتدا حالت های اضطراب و بعد سرخوشی و توهم می دهد و در ادامه با افزایش تدریجی سروتونین در مغز سروتونین حاکم قادر به کنترل سیستم دوپامینرژیک و تغییر مسیر ان از مرکز لذت (هسته اکومبنس )به مراکز با لاتر در قشر پیش از پبشانی PFC می باشد افزایش فعالیت در قشر پیش از پیشانی (پره فرونتال کورتکس ) باعث ایجاد تغییرات شخصیتی بیمار به سمت ایجاد یک شخصیت نو با افکاری عقلایی و متفکر می شود

دیوید گراهام اسکات فیلم ساز مستند "شب ایبوگین "David ...
Ibogaine's Psychedelic Effects
Voacanga Africana, un remède contre Alzheimer ... - Afrik.
Ibogaine - Wikipedia, the free encyclopedia