با جوانان معتاد به ماریجواناگل (مخدر گل ) ازدواج نکنید

سلام  
نامزد من  ماری جوانا گل می کشد و می گوید اعتیاد ندارد  ما قصد ازدواج داریم ایا در اینده مشکلی برای من پیش می اید . 
جواب  
متاسفانه این  تفکر که  مخدر گل اعتیاد ندارد  صحیع نیست . معتادین به  گل با اینکه افرادی بسیار احساساتی  و با هوش هستند اما قادر به ترک اعتیاد گل نیستند  
این افراد  غالبا بیکار هستند و اکثر مشکلات زندگی خود را به گردن جامعه و پدر و مادر می اندازند  
زندگی با این افراد به معنی زندگی با فردی بیکار  است که با توجه به علاقه به زن خود انها را وامی دارد که کار کرده و  حقوق خود را  در اختیار انها قرار بدهند  این افراد در زندگی فاقد انگیزه های  لازم برای یک زندگی مشترک هستند  
اگر هنوز بین شما اتفاقی نیافتاده  پا بر روی دل و عشق خود گذاشته و او را ترک کنید  در غیر این صورت ازدواج با چنین فردی به معنی طلاق و بیوه شدن  در اینده  نه  چندان دور است