ترک درمان اعتیاد به ماری جوانا گل (مخدر گل ) از ترک شیشه مشکل تر است

ترک و درمان اعتیاد به ماده مخدر گل از ترک شیشه مشکل تر است .
ماده مخدر گل که به ماری جوانا گل مشهور است نوعی شاهدانه طبی است که در 30 سال اخیر وارد بازارمواد مخدر  شده است .
ماری جوانا گل (کانابیس طبی ) امروزه در کشور امریکا به عنوان دارویی برای درمان بیش فعالی بالغین و درمان اضطراب های مقاوم به درمان طبی تحت نظر پزشک استفاده می شود .
فروش و مصرف ماری جوانا گل (مخدر گل ) در امریکا ممنوع است و شامل مجاذات های سنگین است .
 متاسفانه ظهور و رواج این ماده مخدر در کشور ایران  و عدم اطلاع کافی جوانان از این مسله که مخدر گل ماری جوانا معمولی نیست باعث رواج این ماده به جای ماری جوانا معمولی در ایران شده است .
ماری جوانا گل یا کانابیس طبی دارویی بسیار قوی برای درمان اضطراب است و در صورتی که افراد معمولی انرا به عنوان ماده مخدر تفریحی استفاده کنند دیگر قادر به ترک ان نیستند و در صورت قطع این مخدر  دچار ان چنان حالت های اضطرابی می شوند که هیچ دارویی پزشکی قادر به درمان ان نیست
تقریبا تمامی مصرف کننده گان مخدر گل بعد از مدتی شروع به استفاده از مخدر شیشه و مخدر های دیگر می کنند 
فعلا در دنیا هیچ دارویی برای ترک ماری جوانا گل (مخدر گل ) کشف نشده است و اعتیاد به ان فعلا هیچ درمانی ندارد