دبير علمي اولين سمينار اعتياد : فقدان پروتکل درماني براي ترک اعتياد شيشه در ایران مانع درمان معتادان استشيشه، ماده محرک اعتيادآوري است که تفاوت‌هاي زيادي با مواد مخدر قديمي‌تر دارد.
 به گفته دکتر شهرام نادري، دبير علمي اولين سمينار اعتياد و روش‌هاي نوين پيشگيري و درمان، در ترک اعتياد شيشه، در کنار درمان دارويي، درمان غيردارويي اهميت بسياري دارد و دارو در ترک اعتياد شيشه فقط به‌عنوان درمان کمکي محسوب مي‌شود.
 
 
 
 
متاسفانه اين باور غلط وجود دارد که ترک اعتياد شيشه امکان‌پذير نيست. علت آن است که مدت درمان اعتياد به شيشه طولاني است.
درمان دارويي و غيردارويي براي ترک اعتياد شيشه، هر کدام به تنهايي، شانس موفقيت چنداني ندارند.
 درمان دارويي و غير دارويي شيشه هر دو مکمل هم هستند و به تنهايي ميزان موفقيت در ترک اعتياد کاهش مي‌يابد. اما ترکيب اين دو روش، کارآيي آن را بالاتر مي‌برد.
به گفته دکتر نادري، متاسفانه هنوز پروتکل درماني مشخصي براي ترک اعتياد شيشه در ايران و جهان وجود ندارد. وي تاکيد کرد: «درمان دارويي شيشه با ساير مواد مخدر متفاوت است. زيرا، براي مواد مخدر سنتي مثل ترياک و... دو قلم دارو وجود دارد که از آنها استفاده مي‌شود. اما براي درمان دارويي شيشه، ده‌ها دارو وجود دارد که کارآيي بسياري از اين داروها به تازگي و به دنبال انجام پژوهش‌ها، به اثبات رسيده است.»
نادري همچنين از کمبودهاي آموزشي در درمان دارويي شيشه خبر داد و گفت: «اعتياد يک بيماري مزمن است که احتمال برگشت آن وجود دارد. بنابراين، لازم است که فرد آموزش ببيند براي ترک اعتياد شيشه، چگونه نحوه رفتار و شيوه زندگي خود را کنترل کند. »
در ترک اعتياد به شيشه، همکاري خانواده معتاد جايگاه ويژه‌اي دارد و نياز است که خانواده او نيز درگير درمانش شوند.
همان‌طور که مي‌دانيم؛ شدت اعتياد موادمخدر با يکديگر متفاوت است. در حال حاضر يکي از اعتيادآورترين موادمخدر در جهان نيکوتين به شمار مي‌رود؛ در حالي که پيش از اين، کوکائين و شيشه به‌عنوان اعتيادآورترين موادمخدر بوده است
 پروتکل ترک اعتیاد مخدر محرک متامفتامین (شیشه ) متد آناندا Ananda