بررسی روش سایکدلیک تراپی با ایبوگین و سایلوسیبین در ترک و درمان اعتیاد به کریستال مخدر مت امفتامین (شیشه ) و کوکائین و مواد افیونی

بررسی روش سایکدلیک تراپی با  ایبوگین و سایلوسیبین در ترک و درمان اعتیاد به کریستال مخدر مت امفتامین (شیشه ) و کوکائین و مواد افیونی
 روش سایکدلیک تراپی برای درمان و ترک اعتیاد  به مواد مخدر و محرک  چیست

 استفاده از مواد روانگردان گیاهی و یا شیمیایی برای افزایش ناگهانی  سروتونین  در مغز انسان  برای ترک و درمان اعتیاد  را روش سایکدلیک تراپی می گویند  

 این روش  از ابتدای خلقت بشر و از  زمان قوم مایا در بین سرخپوستان  برای درمان بیمار های روحی و روانی رایج بوده است
در این روش بجای استفاده از داروی های رایج ضد افسردگی طبی  که بامنع انزیم منو امینو اکسیداز در ظرف دو هفته باعث افزایش میزان سروتونین  در مغز می شوند ما با استفاده از گیاهان  و داروهای روانگردان میزان سروتونین در مغز را به طور ناگهانی افزایش می دهیم  این روش همانند ان است که شما بشکه ای از سروتونین را به یک باره در مغز بیمار تزریق کنید

ایبوگین که به عنوان مشهورترین و رایج ترین داروی ترک اعتیاد مواد مخدر و محرک  در دنیا شناخته می شود   چیزی جز همان سروتونین (5هیدروکسی تریپتامین ) نیست
 این مسله در مورد سایلوسایبین هم صدق می کند تنها تفاوت عملکرد  بین انها در این است که ایبوگین علاوه بر افزایش میزان سروتونین مغز به عنوان یک ماده منع کننده NMDA و یک ماده اگونیست گیرنده کاپا هم عمل می کند  این مسله باعث شده است با استفاده از ایبوگین علاوه بر ترک مواد محرک مثل کوکائین ما بتوانیم از ان برای ترک و درمان اعتیاد به هروئین تریاک متادون و مواد مخدر افیونی هم استفاده کنیم
به زبان ساده تر فرق ایبوگین با سایلوسیبین  عبارت است از

ایبوگین ----اثرات مشابه با سروتونین  دارد

ایبوگین یک انتاگونیست گیرنده NMDA  است

ایبوگین  یک اگونیست گیرنده کاپا است

سایلوسیبین   فقط اثراتی مشابه با  سروتونین  دارد

تفاوت تریپ سایکدلیک سایلوسیبین   با ایبوگین

در درمان با داروهای سایکدلیک  با افزایش ناگهانی میزان سروتونین در مغز یک تریپ توهمی (تریپ سایکدلیک ) ایجاد می شود این مسافرت توهمی  با استفاده از هر نوع ترکیبات تریپتامین  گیاهی  یا شیمیایی هم دیده می شود و این توهم در شروع مصرف ایبوگین و. سایلوسیبین  جزء لازمی برای درمان اعتیاد و از بین افسردگی و تغییر شخصیت بیمار است  پ زیرا ورود ناگهانی میزان زیادی ماده مشابه با سروتونین (5 هیدروکسی تریپتامین ) به مغز ابتدا حالت های اضطراب و بعد سرخوشی و توهم  می دهد  و در ادامه  با افزایش تدریجی سروتونین  در مغز سروتونین حاکم   قادر به  کنترل سیستم دوپامینرژیک   و تغییر مسیر ان  از مرکز لذت  (هسته اکومبنس )به مراکز با لاتر در  قشر پیش از پبشانی PFC می باشد  افزایش فعالیت در قشر پیش از پیشانی (پره فرونتال کورتکس ) باعث ایجاد تغییرات شخصیتی  بیمار به سمت  ایجاد یک شخصیت نو با افکاری عقلایی  و متفکر می شود

می توان این عمل را مشابه نوعی  پیوند مغز دانست 
مهمترین  تفاوت در تریپ سایکدلیک (مسافرت توهمی ) بین ایبوگین با سایلوسیبین چیست

در تریپ سایکدلیک با داروی ترک اعتیاد ایبوگین مسله اضطراب و حمله پانیک کمتر از سایلوسیبن دیده می شود و این مسله به علت اثرات ایبوگین بر روی گیرنده های گلوتامینرژیک است  و در پایان کار نیز تغییرات شخصیتی بیمار بسیار سریعتر از سایلوسیبین  نمود پیدا می کند

نویسنده و بنیان گذار روش سایکدلیک تراپی  در ایران دکتر یزدان نیاز