عاشقان سینه چاک ماری جوانا برگ خوردند گل می زنند ؟

دکتر جان، شکلات هم اعتیاد داره چ برسه ب گل، ولی اعتیاد داریم تا اعتیاد، من گل زدم خیلی هم زدم تو ی دوره یک ماهه نزدم بعد دوباره رفیقام جمع شدن گل داشتن گل زدیم الانم خیلی وقته نزدم، خب این کجاش اعتیاد داره؟؟
خدایی حرف نیست و عین واقعیته ک هرموقع بخایی میتونی گل رو ترک کنی دیگه نکشی

جواب
این روزها همه جای ایران  شما تصاویر ماری جوانا را بر روی لباس ها ی دختران و پسران  می بینید از شمال کشور تا جنوب کشور بر روی  دیوار ها شعارهای به نفع ازاد کردن  ماری جوانا و دوست داشتن ان دیده می شود 

 اما واقعا انهایی که لباس های با نقش و طرح ماری جوانا را می پوشند ایا این ماده را می شناسند  
 

دریا کنار بابلسر
I LOVE WEED Fuck tha Police


 
 ماری جوانا گل یا مخدر گل =پیوند شاهدانه ایندیکا (حشیش ) شرق با ماری جوانا ساتیوا غرب 
عاشقان سینه چاک ماری جوانا برگ خوردند ؟
درست است عکس برگ گیاه ماری جوانا بر روی لباس ها است اما ایا جوانان می دانند انچه امروزه در ایران به عنوان ماری جوانا فروخته و استفاده می شود نه برگ ماری جوانا نوع ایندیکا ا ست  نه برگ ماری جوانا ساتیوا ؟
فروشکا لباس میدان ولیعصر مرداد 1393
 
مخدر گل پیوند حشیش (ماری جوانا ایندیکا اسیایی  ) با ماری جوانا ساتیوا غربی
انچه به جای ماری جوانا  در ایران مصرف می شو.د ماده مخدر جدیدی  به نام مخدر گل یا ماری جوانا گل است که  ترکیبی از نوع ماری جوانا ایندیکا است که از ان حشیش ساخته  می شود و این نوع گیاه شاهدانه در کشورهای اسیایی مثل افغانستان می روید با  نوع  دیگر شاهدانه ساتیوا است که در غرب می روید
مخدر گل یا ماری جوانا گل پیوند حشیش شرقی با ماری جوانای غربی است که 7 برابر قویتر از هر کدام از انها است
 
فرق ماری جوآنای آمریکایی با ماری جوآنای ایرانی‬‎ - YouTube