در ایران بیمارستان های ویژه ترک اعتیاد نداریم /نقش تحریم ها در کاهش کشفیات مواد مخدر/برخورد با 1430 کمپ ترک اعتیاد

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر  خبرداد:

در ایران بیمارستان های ویژه ترک اعتیاد نداریم /نقش تحریم ها در کاهش کشفیات مواد مخدر/برخورد با 1430 کمپ ترک اعتیاد

 قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از موضوعات مورد نقد ما قرارنگرفتن چارچوب اعتیاد درحوزه نظام سلامت است که این امر تبعات جدی به همراه خواهد داشت.

علیرضا جزینی در گفتگوی اختصاصی با
شفا آنلاین ضمن بیان این مطلب افزود: ما در کشور بیمارستان های ویژه ترک اعتیاد نداریم .بااین حال قراراست به عنوان نمونه درشیراز یک بیمارستان تخصصی دراین باره ایجاد شود
وی با اشاره به این که اعتیاد در چارچوب حوزه نظام سلامت قرار نگرفته، اظهارکرد: در این راستا ما همکاری هایی را با وزارت بهداشت آغاز کرده ایم تا موضوعات مرتبط با این وزراتخانه مورد توجه قرار بگیرد.
تعداد کمپ های غیر مجازی که با آنها برخورد شد
جزینی در خصوص کمپ های غیر مجازنیز خاطرنشان کرد: طبق گزارشات سال گذشته با هزار و 430 کمپ غیر مجاز برخورد شده و امیدواریم تعداد باقی مانده هم سریع تر در مسیرساماندهی قرار گیرند؛

Image result for ‫کمپ ترک اعتیاد‬‎

 البته تعدادی از آنها مشکلاتی نظیر مجوز ندادن بهزیستی و یا تأخیر در صدور مجوز دارند که این مسایل را هم باید پیگیری کنیم.
کشفیات مواد مخدر مطلوب نبوده/ تحریم ها عامل اصلی
وی افزود: کشفیات مواد مخدردرکشور با حجم تهدیدها متناسب نبوده است. بنابراین راهکارموفقیت دراین باره افزایش توان برای مقابله است.پس باید نسبت به افزایش تجهیزات و امکانات نیروهای مقابله کننده اقدام های اساسی صورت گیرد که یکی از عوامل آن بحث تحریم است که به دلیل آن نتوانستیم از تجهیزات عالی مبارزه با قاچاقچیان به نحو مطلوب استفاده کنیم.

به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، تحریم ها درزمینه کشفیات مواد مخدر اثرگذار بوده و ما حتی برخی از تجهیزات آسیب دیده و دچار خسران و نیازمند تعمیر را به واسطه تحریم نتوانستیم به روز کنیم؛ حال آنکه به طور قطع تجهیزات در راستای مبارزه با مواد مخدر تأثیرگذار است.

هیچ نظری موجود نیست: