تغییر کاربری کمپ ها به مراکز آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی تنها راه درست برای ترک اعتیاد است

در طول این چند سال  به خوبی  مشخص شده است کمپ های ترک اعتیاد عملا کارارایی لازم را ندارد .

معتاد در کمپ  چندی به دور از مواد است و بعد خروج از کمپ   یک یا دو هفته بعد دوباره مصرف مواد آغاز می شود . زیرا چیزی درون مغز او تغییر نکرده است
رکن اصلی و مهم در ترک اعتیاد آموزش مهارت های اجتماعی و اصول اولیه تفکر درست  است .
اکثر معتاد ها دارای هوش کلامی نیستند و از نقص حافظه رنج می برند  انها قادر   به ایجاد رابط گفتاری با اطرافیان و جامعه نیستند  و  مهارت های لازم اجتماعی را در برخورد با جامعه ندارند و این مسائل  باعث می شود  فرد معتاد تنها و بی هدف در زندگی درون غار تنهایی خود فقط به مواد فکر کرده و به مصرف ان بپردازند

معتادی که بتواند به خوبی افکار خود را بیان و ارتباط کلامی با همسر و والدین خود داشته باشد و بطور عقلایی تفکر کند   و اموزش های لازم را برای کنترل خشم و خویشتنداری کسب کند دیگر معتاد نیست

هیچ نظری موجود نیست: