پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان نیاز به یک تیم ویژه دارد

پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان نیاز به یک تیم ویژه دارد

عضو مرکز مطالعات ملی اعتیاد گفت:«حساسیت های دوران نوجوانی ایجاب می کند یک تیم متشکل از مدرسه، والدین و خانواده و روانپزشک نوجوانی را که رفتارهای پرخطر دارد آموزش دهند و از گرایش او به مصرف مواد پیشگیری کنند.»دکتر علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین با اشاره به  نشانه‌های مصرف مواد در دانش آموزان، اظهار داشت:« مواردی همچون غیبت های مکرر در مدرسه، افت تحصیلی و تغییر خلق و خو نشان دهنده بروز مشکل و احیانا مصرف مواد در دانش آموز است.»

وی با بیان اینکه بروز مشکلات روانپزشکی همراه با سومصرف مواد در دانش آموزان یک قاعده است تا استثنا، افزود:« به طور کلی نوجوانی که مشکل مصرف مواد دارد به مشکلات روانپزشکی نیز دچار است،  حال این مشکلات روانپزشکی می تواند بر اثر سو مصرف مواد رخ داده باشد و یا وجود اختلالات روانپزشکی در نوجوان او را به مصرف مواد کشانده باشد.»

نوروزی ادامه داد:« برای دانش آموزانی که احتمال گرایش آنها به سوی مواد یا  سایر رفتارهای پرخطر وجود دارد، باید برنامه هایی فراتر از برنامه های معمولی مدرسه تدارک دید و با مشاوره و آموزش های خاص آنها را از گرایش به سمت اعتیاد بازداشت و اگر به مصرف گاه گدار مواد روی آورده اند، با ایجاد یک محیط پذیرنده امکان بازگو کردن مشکل و بازگشت آنها را فراهم کرد.»

وی با بیان اینکه مصرف مواد در پس زمینه مشکلات خانوادگی قرار دارد، گفت:« به همین دلیل خانواده هایی که دچار مشکل هستند نیز باید تحت آموزش های لازم قرار گیرند تا ارتباط میان خانوده و نوجوان تقویت شود و همچنین با ارجاع نوجوان به روانپزشک و مشاور مشکلات روانپزشکی او رفع شود.»

این روانپزشک با اشاره به حساسیت هایی که دوران نوجوانی دارد، اظهار داشت:«این حساسیت ها ایجاب می کند یک تیم متشکل از مدرسه، والدین و خانواده و روانپزشک نوجوانی را که رفتارهای پرخطر دارد آموزش دهند و از گرایش او به مصرف مواد پیشگیری کنند و یا اگر مصرف را شروع کرده او را به جامعه بازگردانند.»

به گفته وی، مشکلات و رفتارهای خشونت آمیز در دوران نوجوانی، افت تحصیلی، فرار از مدرسه، حاملگی در سنین پایین، سو مصرف مواد و مورد سواستفاده جسمی و جنسی قرار گرفتن رابطه مستقیمی با هم دارند که در صورت مشاهده یکی از این موارد در نوجوان باید به موارد دیگر هم اندیشید و برای جلوگیری از آن فکر کرد.

نوروزی ادامه داد:«نوجوان اگرچه ممکن است رفتار درد آفرینی داشته باشد و نظم و انضباط مدرسه را به هم بریزد اما مطمئنا یک قسمت خوب و دست نخورده در وجود خود دارد، که اولیای مدارس و والدین باید با این قسمت ارتباط برقرار کنند تا نتیجه بگیرند. حتی در نوجوانان درگیر مصرف مواد نیز این موضوع صدق می کند و لازم است برخورد تیم تحصیلی و درمانی روح انگیزشی داشته باشد.»

عضو مرکز مطالعات ملی اعتیاد با بیان اینکه در مدارس ما معمولا امکانات و مهارت کافی در بین کارکنان برای مدیریت نوجوانان با رفتارهای پرخطر وجود ندارد گفت:« در برخی کشورها  مراکز روزانه ای برای این دسته از نوجوانان طراحی شده که ضمن آموزش مهارت های مختلف، سرگرمی و مهارت های فنی و حرفه ای در صورت لزوم مداخلات پزشکی و مداخلات روانپزشکی صورت می گیرد. این مدارس می توانند در کشور ما نیز به وجود آیند تا نوجوان بزهکار یا نوجوانی که رفتار پرخطر دارد از جامعه جدا نشود و با آموختن یک فن و حرفه و گرفتن دیپلم به جامعه بازگردد.»

هیچ نظری موجود نیست: