یوروگوای استعمال و کاشت چرس را قانونأ مجاز اعلام نمود

يوروگواي استعمال و كاشت چرس را قانونأ مجاز اعلام نمود


article-2521788-1A0392BD00000578-712_634x411

یوروگوای استعمال و کاشت چرس را قانونأ مجاز اعلام نمود

یورو گوای اولین کشوریست که کشت و استعمال بته چرس را بطور قانونی اجازه داده است.
بعد از اینکه دولت یوروگوای کشت و استعمال بته چرس را قانونأ اجاز ه داد، هزارن تن از این کار دولت استقبال نمودند و این روز را گرامی داشتند.
طبق قانون جدید کشت و استعمال چرس قانونأ اجازه داده شده است و همچنان از مرکبات آن برای بخش فارمسی و دوا سازی نیز اجازه  داده شده است.
طبق این قانو ن هر فرد بالاتر از ۱۸ سال اجاره دارد تا از ۶ تا ۸ بته چرس را پرورش دهد و هر فرد بالای ۱۸ سال میتواند در طول یک ماه الی ۴۰ گرام چر س را بطور قانونی خریداری نماید.
در قطی های که چرس فروخته میشود نوشته شده که استعمال مواد نشه آور به صحت ضرر دارد.

هیچ نظری موجود نیست: