جنایـات ارتش نازی ها ناشی از مصرف داروهای مشابه ماده مخدر شیشه بود

روزنامه "ایندیپندنت" مطرح کرد

جنایـات ارتش نازی ها ناشی از مصرف داروهای مشابه ماده مخدر شیشه بود

این روزنامه بریتانیایی در ادامه اشاره کرده که داروی مذکور به طور گسترده ای در میان اعضای نیروهای مسلح آلمان توزیع شده بود. این روزنامه در ادامه می نویسد:"در کتاب تازه نوشته شده به زبان آلمانی تحت عنوان "تمام رایش" که از هفته گذشته در آلمان منتشر شد اشاره شده که ارتش هیتلر در جریان حمله "رعد اسا" علیه لهستان و فرانسه به سربازان داروهایی مشابه ماده مخدر شیشه می داده تا آنان شب ها بیدار بمانند و احساس شکست ناپذیری داشته باشند."
 روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اشاره می کند که در کتابی تازه  که درباره دوران نازی ها و اقدامات جنایتکارانه ارتش آلمان در آن زمان نوشته شده اشاره شده که سربازان نازی از سال 1937 میلادی به این سو از دارویی شبیه ماده مخدر شیشه با ترکیبات متامفتامین تخت عنوان "پرویتین" استفاده کرده بودند.این روزنامه بریتانیایی در ادامه اشاره کرده که داروی مذکور به طور گسترده ای در میان اعضای نیروهای مسلح آلمان توزیع شده بود. این روزنامه در ادامه می نویسد:"در کتاب تازه نوشته شده به زبان آلمانی تحت عنوان "تمام رایش" که از هفته گذشته در آلمان منتشر شد اشاره شده که ارتش هیتلر در جریان حمله "رعد اسا" علیه لهستان و فرانسه به سربازان داروهایی مشابه ماده مخدر شیشه می داده تا آنان شب ها بیدار بمانند و احساس سرخوشی و شکست ناپذیری داشته باشند." بنا به ادعای این کتاب این مورد استفاده ای منحصر بفرد از مواد مخدر توسط نازی ها در طول جنگ جهانی دوم بوده است.

ایندیپندنت در ادامه به نقل از کتاب مذکور می نویسد:"در ابتدا ارتش نازی تشخیص نداده بود که پرویتین یک ماده مخدر است. سربازان نازی احساس می کردند که این ماده نیز مانند قهوه است و مصرف آن به بیداری و کم خوابی کمک می کنند. نازی ها از این ماده برای مقابله سربازان به اضطراب و خستگی در طول نبرد استفاده می کردند.

"اوهلر" نویسنده کتاب اشاره می کند که رهبران نازی از ارزش پرویتین و قدرت انگیزانندگی آن در طول مبارزه آگاه بودند و به همین خاطر پس از سال 1939 میلادی بیش از 35 میلیون قرص پرویتین را به سربازان آلمانی دادند. پس از آن بود که در بهار سال 1940 میلادی سربازان نازی به سوی فرانسه پیشروی کردند. در بخش دیگری از این کتاب به نقل از ژنرال "اروین رومل" اشاره شده که مصرف این قرص برای سربازان آلمانی مانند توزیع "نان روزانه" میان آنان بوده است. 

هیچ نظری موجود نیست: