اقداماتی که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید سریعا انجام بدهد (کارنامه 100 روز دوم )


باتوجه به این که اقای عبدالرضا رحمانی فضلی کارنامه 100 روزه  ستاد مبارزه با مواد مخدر را در حالی منتشر کرد که هنوز 100 روز ازانتساب خودشان به ریاست ستاد نمی گذرد اما بسیاری از دست اندرکاران را متقاعد نمود که با اینکه ایشان تجربه زیادی در امر مبارزه با مواد مخدر ندارند اما در این امر با مردم صادق هستند


اقای رحمانی فضلی در کارنامه 100 روزه اول ستاد خواستار همکاری عموم مردم برای مبارزه با رواج مواد مخدر شده است ما این پاسخ را لبیک می گویم و هر انچه به نطرمان باید انجام شود با دلایل ان می گویم
هر ماده مخدری که کشف می شود برای تعیین فرمول ان به ازمایشگاه فرستاد شود و بعد ازمشخص شده با تمامی روسای پلیس استانها اعلام که بعد از ان هر ماده کشف شده را باید با ذکر این نام در مطبوعات اطلاع رسانی کنند


امار استفاده و میزان هر ماده مخدر  زمانی مشخص می شود که نوع ماده مخدر بر اساس فرمول ان شناسایی شده باشد
استفاده از اسامی خیابانی و یا اسامی که خود قاچاقچیان در زمان دستگیری می گویند بدون انکه بدانیم این ماده مخدر واقعا  چیست باعث می شود که هیچوقت نتوانیم مشخص کنیم چه موادی به چه مقدار از کجا به کجای این مملکت ترانزیت شده و یا در چه محلی ساخته می شود و امار معتادان به ان چقدر است


کار دوم ستاد مبارزه با مواد مخدر شناسایی مناطق کاشت مخدر گل و انهدام ان
برخورد با ماری جوانا گل چطور باید باشد شناسایی و انهدام مزارع کشت گل
درست است که با شناسایی مزارع کشت ماری جوانا گل در ایران و از بین بردن ان ما خودمان باعث کاهش شدید ماری جوانا  در بازار می شویم  و این خطر وجود دارد که عده ای از این فرصت استفاده و مباردت به قاچاق مخدر اسپایس بکنند اما حسن ان بسیار زیاد است 

یک
 ما کشت را از محیط باز در سطح کشور به گلخانه (ایندور) و منازل برده و کنترل پیگیری ان اسان تر می شود
دو
گروهی که هنوز به تخم های ماری جوانا گل دسترسی ندارند از همان ماری جوانا معمولی استفاده کرده یا انرا کشت می دهند  این کار خودش باعث کاهش اسیب های ماری جوانا در بین جوانان می شود
سه
ستاد مبارزه با مواد مخدر باید  با  سازمان برق در  کل  استانها ی کشور تماس و لیست گل خانه های  هر استان و میزان برق مصرفی ماهیانه  انها را بر حسب کیلووات ساعت به علاوه مساحت گلخانه را خواستار و  بعد از دریافت انها را در  کامپیوتر ستاد مبارزه ثبت کند ضمنا باید نام  و مشخصات شناسنامه ای صاحب هر گلخانه ای در کل کشور از طریق منابع ذیربط دریافت و در کامپیوتر  ستاد مبارزه با مواد مخدر ثبت شود و مشخص شود ایا صاحبان گلخانه در یک استان در کدامین استان دیگر دارای گلخانه هستند

شناسایی و دستگیری فروشندگان عمده ماری جوانا گل (مخدر گل ) در مراکز استانها


چهار
تصویب قوانین سخت برای فروش خرید  و مصرف  ماری جوانا گل و کاهش مجاذات های تغیین شده قبلی  برای ماری جوانا معمولی (برگ ماری جوانا )
 آموزش ماموران ژاندارمری در رابطه باشناخت انواع ماری جوانا چه مخدر گل چه انواع دیگر در طبیعت
اموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر و ذکر این مسله که در کشفیات ماری جوانا نوع ان مشخص و نوشته شود و به ذکر نام ماری جوانا اکتفا نشود


کارهای که باید ستاد در مقابله با گسترش مواد افیونی جدید انجام بدهد  
لیست کارهای که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید درباره مواد مخدر افیونی به غیر از تریاک انجام بدهد (کراک کروکودیل هروئین فشرده و غیره )
یک
لیست تمامی شرکت های دارویی که مصرف کدئین دارند
دو
بررسی دفاتر شرکت های فروشنده کدئین  مثل شرکت تماک  وشرکت های دیگر
در بررسی  شرکت های فروشنده یا صادر کننده کدئین باید میزان  ورود و خروج  کدئین  و اسامی شرکت های که از تماک کدئین خریده و میزان کدئین خریداری شده باید مشخص شود
بررسی از نظر ثبت شرکت ها و ادرس و مراجعه به ادرس اعلام شده  تا واقعی بودن انها از صوری بودنشان  مشخص شود و در صورت واقعی بودن   میزان ورود کدئین به ان شرکت و میزان خروج ان و تطابق انها
لیست کردن مقدارصادرا ت کدئین  ایران و لیست اسامی شرکت های که انرا خریده همراه مقدار خریداری شده و کشور مقصد در سال گذشته
وزن کشی  واگون های حمل نقل ریلی که  به صورت  قرار دارد ترانزیت از مبادی شرق کشور وارد واز غرب کشور خارج می شوند در مبادی ورودی و خروجی کشور


ادامه در پست های بعدی
کارنامه مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر (1) سردار مویدی در چه تاریخی ...
برادر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین امتحان شما برای ثلث دوم هروئین گل است
کارنامه ثلث اول (100روزه ) ستاد مبارزه با مواد مخدر دولت امید و تدبیر


برادر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین امتحان شما برای ثلث دوم هروئین گل است
بزودی ملاقات با مخدر گل در شهر شیراز
مراسم ختم مرحوم ماده مخدر گل در آزمایشگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور سردار مویدی برگزار شد ؟

هیچ نظری موجود نیست: