برای ترک اعتیاد مواد مخدر فقط باید عشق را شناخت و انرا پرورش داد Addiction Treatment With LOVE

عشق در زندگی انسان ها می تواند بالاترین انگیزه های حرکتی را در زندگی ایجاد کند

از نظر بیوشیمی زمانی که انسان عاشق می شود مغز او دگرگون می شود سلول های به نام  نوروترفین  شروع  به فعالیت کرده و مغز را پاکسازی می کنند و انرا دوباره جوان و فعال می کنند

منظور از عشق فقط عشق انسان به انسان دیگری نیست

عشق در زندگی هر انسان می تواند منظر های گوناگون داشته باشد و بسته به میزان هوش و تکامل شخصیت هر فرد عشق معنای مختلف می تواند داشته باشد
عشق  در مغز هورمون های دوپامین و نورادرنالین و فنتیلامین ترشح می کند که میزان ان بسته به شدت عشق می تواند ان چنان زیاد باشد که می تواند ازاثرات هر ماده مخدری که  باعث ترشح این هورمون ها شده  و ایجاد نئشگی کند بیشتر باشد
عشق  ان چیزی است که دوای درد ما انسان است
مهم نیست عشق به همنوع باشد عشق به یک تیم فوتبال یا عشق به فرزندان
باید عشق ها را در زندگی معتادان پیدا کرد انها را پرورش داد هر عشقی می تواند همانند تار عنکبوتی باشد که بعد از مدتی با بهم تابیدن انها طنابی محکم  برای رهایی از اعتیاد بسازیم
عشق  حالتی است که هنوز ما ایرانی ها انرا به خوبی نمی شناسیم برای همین محکوم به اسارت  در بند دنیا و شهوات و شیاطین هستیم


هیچ نظری موجود نیست: