مطبوعات و رسانه ها نگویند ننویسند ماری جوانا بنویسند ماری جوانا گل (چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید )مطبوعات و رسانه ها  نگویند ننویسند  ماری جوانا بنویسند ماری جوانا گل
بازی با کلمات و اسامی باعث سردر گمی پزشکان  و مردم می شود


سوپر نقره ای هیز


هر روز مطبوعات  و رسانه ها از رواج ماری جوانا می نویسند اما دیگر ماری جوانا در کل ایران مصرف نمی شود انچه مصرف می شود انواع مختلفی از ماری جوانا شاخص (کش افغان ) که دیگر ان ماری جوانا بیست سال پیش نیست
استفاده از لفظ ماری جوانا بدون ذکر اینکه ایا این فرم ماری جوانا  نوع هیبریدی و ژنتیک  است باعث می شود پزشکان ترک اعتیاد   والدین و جامعه  فکرکنند این ماده بی ضرر و همان  برگ گیاه  ماری جوانا معمولی  است که شاید بعضی از والدین  خودشان در زمان جوانی   استفاده می کردند و فکر می کنند ضرری برا ی فرزندانشان  ندارد
ما در ایران دیگر برگ ماری جوانا نداریم همه مخدر گل است
این مسله که امروز در ایران همه انواع ماری جوانا مصرفی گل است باعث می شود دیدگاه پزشکان و مردم نسبت به ان تغییر کند  و این ذهنیت که ماری جوانا اعتیاد ندارد و مخدر نیست تغییر کند و  این تازه اول کار است
چشم ها را باید شست  جور دیگر باید دید

 ماری جوانا گل خطرناک اعتیاد اور و دیوانه کننده است مخدر گل ماری جوانا معمولی نیست
نویسنده
چندی پیش یک مزرعه ماری جوانا گل را در ماهان نیروهای انتظامی اتش زدند اما خود نیروهای انتظامی هم از لفظ ماری جوانا استفاده می کنند نه ماری جوانا گل چرا زمانی که ما خطرات مواد مخدر دیگر را چندین برابر بزرگنمایی می کنیم تا از این طریق و با ترساندن از مصرف و رواج ان جلوگیری کنیم اما چرا این امتیاز را به ماری جوانا گل می دهیم و خطرات  انرا می پوشانیم ؟

فرق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با ستاد مبارزه با مواد مخدر امریکا بر سر ماری جوانا و مخدر گل (ماری جوانا طبی ) چیست ؟


هیچ نظری موجود نیست: