زندگی تن‌فروشان "شهرنو" پیش و پس از انقلاب (2)

زندگی تن‌فروشان "شهرنو" پیش و پس از انقلاب ۵۷

داستان غمگین روسپیان "شهر نو" به اشکال مختلفی روایت شده است. عکس‌های کاوه گلستان در سال‌های میانی دهه پنجاه از این محله گرفته شده است. شهر نو پس از انقلاب ۵۷ به عنوان یکی از مظاهر فساد تخریب شد.

هیچ نظری موجود نیست: