Psilocybin-سیلوسایبین (قارچ جادویی -مجیک ماشروم )

Psilocybin-سیلوسایبین 
    
صد‌ها گونه‌ی مختلف از قارچ از دسته سیلوسایبین(Psilocybin)  یا قارچ‌های جادویی(مجیک ماشروم-Magic Mushroom) موجود است که به خانواده‌های گروه سیلوسایب(Psilocybe)، متعلق است از این دسته می توان گره پنائلوس(Panaeolus) وکوپلاندیا(Copelandia) نام برد .
[ توجه گروهی از قارچ ها به نام امانیتا موسکاریا هیچ ربطی به گره قارچ جادویی یا مجیک ماشروم ندارند  قارچ آمانیتا(Amanita)]

اثرات مصرف  قارچ جادویی یک مسافرت یا [trip] تریپ است 
 تریپ توهمی قارچ جادویی شبیه به ال اس‌ دی-LSD با زمانی‌ کوتاه تر و ایجاد تغییرات فیزیکی‌، بصری و ادراکی قابل توجه است.

بیشتر قارچ‌های حاوی سیلوسایبین معمولاً کوچک قهوه‌ای و یا قهوه‌ایِ مایل به زرد هستند که اکثرا به راحتی‌ با قارچ‌های غیر روان گردان، غیر خوراکی و سمی موجود در طبیعت مورد اشتباه قرار میگیرند؛ این امر آنها را خطرناک و شناسایی‌شان را تا حد زیادی در طبیعت دشوار کرده است.
opium.site: مجیک ماشروم -قارچ جادویی -قارچ مقدس -السحر الفطر-Magic ...
opium.site: همه در ایران باید یک بار 5 گرم قارچ جادویی (مجیک ماشروم ...
opium.site: قارچ جادویی در ژاپن /عکس

هیچ نظری موجود نیست: