میلاد شجاعی هم در کارون به ابدیت پیوست ؟

میلاد شجاعی هم در کارون به ابدیت پیوست ؟

روز 22 بهمن میلاد شجاعی را در بهشت رضا در شهر آبادان به خاک سپردند
او متولد سال 1364  و عمری نکرده بود
میلاد نه معتاد بود نه هیچ خصلت بدی  داشت  پسر خوبی  که همه دوستش داشتند
او   با دیدن غم و رنج دیگران غمگین  و با شادی دیگران شاد می شد
همه بچه های آبادان او را دوست  داشتند

 بدن سرد میلاد روزها شناور در رود کارون به دنبال ابدیت می گشت
غم از دست دادن او را به  تمامی بچه های خوب آبادان  و خانواده شجاعی و کسانی که در مراسم ختم او شرکت کردند تسلیت می گویم
روح و روانش شاد باشد

هیچ نظری موجود نیست: