ستاد مبارزه با مواد مخدر حتی یک پاپاسی به ما کمک مالی نکرده است ؟


در حالی که ما با افشای فرمول مواد مخدر جدید و نام دلالان ان در ایران بیشترین اطلاع رسانی را درباره مواد مخدری مثل مخدر گل و کراک و کروکودیل مخدر  برنز و  غیره انجام داده ایم  و کمک بزرگی به ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران کرده  ایم 
تاکنون این ستاد  هیچ گونه کمک مالی حتی یک پاپاسی  به ما نکرده است ؟
در این راستا با یک مقام غیر ذیربط درستاد  تماس گرفته شد که ایشان فرمودند
بچه خیلی پررویی برو خدا را شکر کن که  روحانی امده و وضعیت کمی عوض شده است والله تا حالا صد بار  به جرم نشر اکاذیب و دخالت در امور پزشکی  مخدری و مسخره کردن ستاد مبارزه با مواد مخدر  فرستاده بودیمت انجا که عرب نی می اندازد ؟
برنامه نود 90 مواد مخدر و اعتیاد با مجری گری سردار سنگ پای قزوینی تبار به زودی ساخته می شود
سردار مویدی برای اثبات خیر خود فرمول شیمیایی کراک ایرانی و هروئین فشرده را اعلام کنید ؟ عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقابله با مخدر گل توجیه پذیر نیست
سردار مویدی :ما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران نداریم ؟ علیرضا جزینی قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر شد-طاهری؛ مشاور ارشد دبیرکل (ام پی اس رفت ان پی اس آمد )
نماینده گان مجلس از عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر انتقاد کردند
opium.site: سردار علي مويدي رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
بازی دادن مردم با تبدیل مخدر کراک به کروکودیل فریبی برای حفظ موقعیت خطاکاران است
سردار مویدی برای اثبات خیر خود فرمول شیمیایی کراک ایرانی و هروئین فشرده را اعلام کنید ؟

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر :واردات ماده مخدر جدیدی به نام گل را تکذیب کرد.
چرا ظرف 18 سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران حتی یک کتاب درباره ماده مخدر کراک و هروئین فشرده منتشر نکرد
کافور camphor در ایران به عنوان ماده مخدر برنز مصرف می شود
وقتی آرتا به درستی معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین ) را با مخدر گل ترک داد ؟(تاریخچه مخدر گل در ایران )
قدمت ماری جوانا گل Haze (Cannabis) (مخدر گل ) 30 سال است نه 150 میلیون سال

هیچ نظری موجود نیست: