مفاهیم غلط در مورد مواد مخدر ( هومئوپاتی با مخدر ال اس دی ) Misconceptions about drugs

مفاهیم غلط  درباره مواد مخدر


در طب هومئوپاتی  داروها بر اساس رقیق کردن مواد ساخته می شوند یک ماده ممکن است هزاران هزار بار رقیق شود اما بر اساس "قانون Infinitesimals،" در هئوموپاتی  اثرات درمانی ان ماده  حتی با یک ملکول در محلول باقی می ماند
بر اساس این تفکر در سال 2004 و 2005 یک شایعه به سرعت بر روی اینترنت قرار گرفت
می توانیم  یک قطره ال اس دی را انقدر رقیق کنیم که اثرات ان با همان قدرت قبلی باقی بماند اما قابل ردیابی در بدن انسان نباشد
اما  این تفکر در عمل درست از اب در نیامد
افسانه های رایج درباره مواد مخدر در جهان

این افسانه از پایه باطل است ؟

هیچ نظری موجود نیست: