امروز میخوام Afghan Kush رو معرفی کنم ؟

امروز میخوام Afghan Kush رو معرفی کنم
درجه: B
نوع: شاخص
قدرت:متوسط
بو: بوی کپک میده تقریبا,همراه با یکمی هم بوی انبه.
طعم:یجورای طعم انپه داره (همراه نم زدگی)....

ظاهر:این نوع گیاه که به رنگ سبز پررنگ (کدر) است٬که با پرزهای ضخیم قهوهای پوشانده شده.
اثرات:یک انفجار پر انرژی که بعد از چند دقیقه آن فراهم میشود همراه با تمرکز بسیار آرام .
خوبه برای:اضطراب و آرامش بخش.

منبع فیس بوک علف بازهای کرمان


Photo: ‎امروز میخوام Afghan Kush رو معرفی کنم 
درجه: B
نوع: شاخص 
قدرت:متوسط
بو: بوی کپک میده تقریبا,همراه با یکمی هم بوی انبه.
طعم:یجورای طعم انپه داره (همراه نم زدگی).
ظاهر:این نوع گیاه که به رنگ سبز پررنگ (کدر) است٬که با پرزهای ضخیم قهوهای پوشانده شده.
اثرات:یک انفجار پر انرژی که بعد از چند دقیقه آن فراهم میشود همراه با تمرکز بسیار آرام .
خوبه برای:اضطراب و آرامش بخش.‎
علف بازهای کرمان فیس بوک

هیچ نظری موجود نیست: