دروغگویی و تکذیب حقیقت عاملی برای بروز استرس های منفی (تئوری خدا سرطان را آفرید ) درس دوم God creation cancer


آنچه باید بدانید تا سرطان و بیمارهای روحی نگیرید (تئوری خدا سرطان را آفرید ) درس اول God creation cancer
درس دوم
زندگی انسان  یعنی استرس
استرس ها جزء لاینفکی از زندگی هستند اما باید وجود داشته باشند
استرس ها به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شوند 
 استرس های مثبت که بدن انسان به وسیله تفکر به صورت اگاهانه و نااگانه پیشاپیش برناکه ریزی کرده و  بدن را اماده مقابله با عوارض بد استرس می کند و انگیزه مهمی در حرکت به سوی هدف ها در زندگی انسان است

استرس مثبت  باعث افزایش فرکانس  در بدن انسان شده و به علت افزایش مناسب  جریان خون در ارگانها های مختلف بدن و کاهش و شستشوی مواد زائد در اعضای حیاتی باعث جوان ماندن  ارگانها  و افزایش سلامتی می شود
ورزش استرس مثبت
در زمان ورزش مغز شما به طور ناخوداگاه از طریق سیستم عصبی با فرستادن پیام های عصبی مناسب   میزان خون اعضای بدن را به مقدار مناسب افزایش می دهد  ومواد زائد حاصل از ورزش و سموم  ایحاد شده را از بدن دفع می کند زیرا مغز با فرستان پیام های مناسب در زمان های مناسب کار کرد اعضای بدن را هماهنگ می کند

استرس منفی  با کاهش  فرکانس بدن باعث ضعف سیستم ایمنی و شروع سرطان می شود
استرس منفی چیست
زمانی که مغز شما به طور ناگهانی با استرسی  مواجهه می شود که برای ان برنامه ریزی نکرده است برای دفع ان استرس با فرستادن پیام های نامناسب به اعضای حیاتی بدن و ازاد شدن ماده ای به نام چهار فسفودی استراز   به مرور باعث انهدام سلول های این اعضا شده و در این ضمن آسیب بعضی از این سلول ها رشته های دی ان ای DNA اسیب دیده و این سلول ها سرطانی می شوند

چرا در ایرانی ها به تازگی شیوع سرطان افزایش یافته است
درغگویی و تظاهر به انچه واقعا نیستید چرا بروز سرطان را افزایش می دهد
وقتی انسان دروغ می گوید سرطان می گیرد (اثرات استرس های منفی )
زمانی که شما دروغ می گوید یا تظاهر به انچه که نیستد می کنید  مغز شما شروع به فرستادن پیام ها به تمامی بدن می کند و شخص دچار استرس  منفی می شود
سلول ها هر بار مقداری ماده سمی به  از گروه فسفو دی استراز آزاد می کنند
بدن  انسان بعد از مدتی سلولهای برای پاکسازی و ترمیم بافت های که بر اثر ترشح ترکیبات چهار فسفو دی استراز تخریب شده اند فرستاده و مسله حل می شود 

استرس های منفی و پی در پی  و فکرکردن منفی و زیاد  به معنی  افزایش چهار دی فسفو استراز و عدم باز سازی بافت است
بدن به خوبی می تواند  ترکیبات ترشح شده سمی فسفو دی استراز را بعد از مدتی پاک سازی کند اما این کار زمان می خواهد اما اگر شما مداوم در معرض یک استرس منفی باشید و ماده چهار فسفو دی استراز ترشح بشود  بدن دیگر قادر به ترمیم بافت ها به صورت اول نیست
مثال
بیاید تصور کنیم شما با فردی تصادف کرده اید و از محل حادثه گریخته اید چند کیلومتر جلوتر   در محل ایست  و بازرسی ناگهان شما را متوقف کرده و ماموری از شما می پرسد ایا شما ماشینی ندید که با کسی تصادف کند و بگریزد
شما بلافاصله می گوید من نه  کجا تصادف شده من از جاده بالای امدم چیزی ندیدم ؟
از لحظه تصادف قلب شما بعلت استرس ضربان شدید داشت این سوال و انکار ان باعث ادامه و قویتر شدن استرس منفی در بدن شما می شود
ادامه دارد
آمار بیماران روانی در ایران به ۲۵ درصد رسیده است
opium.site: مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) ریسک سرطان دهانه رحم و ...
opium.site: سازمان بهداشت جهانی: جهان با «موج کشنده» سرطان روبرو است
opium.site: مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) ریسک سرطان دهانه رحم و ...
دیگر مخدر گل را نمی توانید ماست مالی کنید سردار؟ - opium.site - Blogger
opium.site: اثرات سایکوسوماتیک گناه و گفتن حقیقت در ادیان ...
هیچ نظری موجود نیست: