ایا نام معتاد می تواند بر روی نوع اعتیاد و فرایند ترک دادن موثر باشد ؟ اگر نام شما حسین است مخدر گل نکشید ؟

انچه می نویسم در عین  تصادفی بودن دارای تحلیل های جالبی است
شرح حال سه بیمار معتاد به مخدر گل
من سه  بیمار با نام کوچک حسین دارم که معتاد به مخدر گل  هستند
شرح حال سه معتاد به مخدر گل با اسم کوچک حسین . 
هر سه  دارای خانواده مذهبی بودند
همه انها افرادی مذهبی  هستند  و همه انها در جوانی در روز عاشورا علم حسین(ع) را حمل کرده بودند
همه انها قبل از شروع  مصرف و اعتیاد بخ مخدر گل نماز می خوانند وبعد از اعتیاد به مخدر گل فقط یکی نماز می خواند
دو تای از انها دارای  سندرم بیش فعالی بالغین هستند .
یکی از بیماران  از خانواده سادات بود
دو تا از انها کاملا لامذهب شده اند ویکی از انها دچار توهمات مذهبی است
دو تای بیش فعال بعد از مصرف مخدر گل اصلا دچار کاهش  حافظه قابل مشخصی نشده بودند  
هر سه انها بعد از اعتیاد  به مخدر گل  شروع به  مصرف ماده مخدر شیشه کردند و بعد  از مدتی هر سه علاوه بر مخدر گل و شیشه  شروع به مصرف  مخدر های دیگر  مثل بوپروپیون  و متادون کردند
دو تا از انها  که تحت درمان با ریتالین کندر بودند  شروع به سوء مصرف ریتالین کردند و سه گانه سوز شدند یکی هم  معتاد به تریاک شد
بحث
ایا نام افراد می تواند در نوع اعتیاد و درمان اعتیاد موثر باشد !
هیچ کدام از این سه بیمار با نام کوچک حسین را نتوانستم ترک بدهم
ایا نام معتاد می تواند بر روی نوع اعتیاد و فرایند ترک انها موثر باشد ؟
تحلیل
در خانواده های مذهبی نام گزاری حسین رایج است  و اگر خانواده مذهبی باشد حضور پسری به نام  حسین در مراسم روزهای عاشورا و تاسوعا طبیعی است پس این مسله زیاد مهم نمی تواند باشد
در مورد بیش فعالی  ارتباط ان با نام حسین
به نظر من مسله تصادفی است و نمی تواند ارتباطی بین نام حسین و سندرم بیش فعالی بالغین باشد
اگر بقیه فاکتورها را هم تصادفی  و فقط به علت اینکه در ایران نام حسین رایج است بگذریم 
 مهترین مسله این است که چرا من نتوانستم انها را ترک بدهم زیرا طبق امار خودم بیش از 80 در صد را می توان با داروهای جدید ترک داد 
 ایا علت ان انتخاب نادرست بیمار بود و  یا ممکن است  بین نام انها و شکست در ترک اعتیاد مخدر گل ارتباطی باشد
ارتباط نام افراد با شخصیت اینده انها
حتم بدانید  بین نام افراد و شکست در ترک  اعتیاد در کسانی که نام کوچک انها حسین است ارتباطی وجود دارد که  به  نحوه شکل گیری شخصیت انها  از دوران کودکی تا بلوغ  بستگی دارد .
فردی که نام مذهبی دارد و در خانواده مذهبی رشد می کند از دوران کودکی به نام خود حساس است و  هر روز در تهاجم اطلاعات درباره اسم خود است   و به نوعی یک احساس  وابستگی و همزاد پنداری با نام خود پیدا می کند
او از کودکی هر سال در ماه محرم با شدت زیاد و در ماه های دیگر به میزان کمتر  این مطالب را می شنود
یکی از اهداف قیام  امام حسین اقامه و حفظ ارزشهای راستین دین اسلام است  
مکتب حسین (ع) بر پایه عزّت و کرامت انسانی استوار گشته است.
حسین  شهید شد  تا دین اسلام زنده بماند  
   آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند،
وفا و پای بندی به پیمان: وفا و پایبندی به پیمان در یاران امام حسین  و ایمان امام به اسلام  ان چنان بود که جان خود را فدای ان کردند
و البته هزاران جمله و نوحه های دیگر که همه حاکی از ان است که امام حسین مردی بود پایدار در هدفی مقدس که جان خود را فدای هدفش کرد
من  دیگر زیاد وارد بحث  ارتباط بین  نام حسین و اثرات روانی ان  روی پسران تا قبل از بلوغ  نمی شوم
بچه ای به نام حسین که سال ها در روز عاشورا  حسینی را می بنید که برای مقابله با شیطان در جنگی نابرابر کشته می شود و  زندگی او (خیمه ) به اتش کشیده می شود   او این تفکر را پیدا می کند که باید در زندگی پاک باشد  و مقدس باشد همانند هم نامش حسین اما  وقتی حسین با این تفکر به سن بلوغ می رسد  و با کوچکترین ترشح هورمون های بدن و شروع بلوغ تحت تاثیر ان  در زندگی اولین سیگار مخدر گل را می کشد  دچار اختلالات در تفکر اعتقادی شده  و  این  تفکر را پیدا می کند که من نتوانستم همچون امام جسین  فردی با تقوا در زندگی باشم و با شیطان مبارزه کنم  من خودم را به نجاست حشیش  الوده کردم 
 پس وجود من الوده است و  شیطان اعتیاد بر من پیروز شده است پس باید خود را مجاذات کنم  و در اتش این اعتیاد بسوزم تا زمانی که  تاوان خیانت خود را پرداخت کنم  
حسین برای خودش راه بازگشتی نمی بیند او به نام  و مرام حسین خیانت کرده است و به اعتیاد ادامه می دهد تا  اضطراب  ناشی از این تفکرات او را بیشتر ناراحت نکند و سرانجام زمانی می رسد که بعلت ابولیا و فقدان انگیزه به سمت مواد دیگر مثل شیشه رفته و سرانجام اصلا منکر خدا و پیغمبر می شود  
 فقط می گویم اگر نامت حسین است مخدر گل نکش
اگر نام کوچک شما حسین است و در یک خانواده مذهبی پرورش یافته اید  هیچ گاه بعد از بلوغ تا سن  30 سالگی به دنبال استفاده از ماری جوانا به خصوص نوع ماری حوانا شاخص  شفق (مخدر گل ) نروید  و هیچ وقت از ماده مخدر گل استفاده نکنید زیرا  حتما معتاد می شوید
و ترک دادن شما اگر محال نباشد حتما بسیار طولانی و با شانس کمی برای ترک همراه  است


 

هیچ نظری موجود نیست: