گل میزنم تا فراموش کنم لحظاتی را که برایم تلخ گذشت

گل میزنم تا فراموش کنم لحظاتی را که برایم تلخ گذشت
در زمینی که شعور من بی فایده است ترجیح میدهم غریزی عمل کنم
با گل شعورم را به دنیایش می فرستم و جسم را به حال خود می گذار


پلشت گل ناب به این میگن.
گــل از این نـــاب تر وجود داره آیا ؟؟؟؟؟؟؟؟
10 نفرو راهیه بهشــــت کرد :)))))))
.

Photo: ‎پلشت گل ناب به این میگن.
گــل از این نـــاب تر وجود داره آیا ؟؟؟؟؟؟؟؟
10 نفرو راهیه بهشــــت کرد :)))))))
.‎


پلشت گل ناب به این میگن.
گــل از این نـــاب تر وجود داره آیا ؟؟؟؟؟؟؟؟
10 نفرو راهیه بهشــــت کرد :)))))))
گل میزنم تا فراموش کنم لحظاتی را که برایم تلخ گذشت
در زمینی که شعور من بی فایده است ترجیح میدهم غریزی عمل کنم
با گل شعورم را به دنیایش می فرستم و جسم را به حال خود می گذار
منبع

هیچ نظری موجود نیست: